Математика

Тест за  умножение с двуцифрено число  тук.

ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ТУК.

Умножение и деление с 10, 20, 30 ... тест тук.

Деление на ест. числа с едноцифрено  примерен тест тук или тук.

Комбинирано приложение за упражнение  за теста по математика върху  умножение с едноцифр. число и лице на фигура ТУК. Можете ли да решите тези задачи? Ако да, значи теста ще е лесен за вас.

Деление - тест с влачене тук . Влачете отговора до празния бежов правоъгълник и когато той потъмнее, пуснете.

Лице на правоъгълник и мерни единици за лице тук.

Лице на фигура  от М. Аврамова тук.

Деление с едноцифрено число  от М. Аврамова тук.

Геометрични фигури  от М. Петрова тук.

Видове ъгли тук.

Събиране и изваждане на естествените числа. Намиране на неизвестно число тук.

Превръщане на мерни единици от М Аврамова тук.

Събиране на числата до 1 000 000 тест 2, тест1

Събиране и изваждане до 1 000 000 без преминаване - тук.

Числата до 1 000 000, четене и записване упражнете тук.

За деление на числата  до 1000 с едноцифрено число и за теста се упражнете тук.

За деление се упражнете тук.