Човекът и обществото

Тест с  Kahoot   за 4 клас  с  въпросите от състезанието "Аз обичам БЪлгария" тук и тук.

ТЕСТОВЕ ПО ЧО ЗА НВО ТУК.

ТЕСТ НВО 2015 по ЧО с Kahoot тук.

ТЕСТ НВО 2016 по ЧO с Kahoot тук.

ТЕСТ НВО 2014 по ЧО  с Kahoot тук.

България през 20 век тук.

Възстановяване на българската държава, Търновска конституция тук.

ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ ПО ЧО ТУК.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО ЧО В 4 КЛАС ТУК.

Българско възраждане тест тук.

Априлско въстание и Освобождението тук.

Борци за свобода тук и  тук.

Възрожденските хора тук.

Движенията за нова просвета и бълг. църква тук.   От М. Аврамова

Възраждането тук.

България през Средновековието тук.

II българско царство дати Р. Тунева тук.

II българско царство Р. Тунева тук.

Раждането на II българско царство тук.

Могъщество на България при цар Симеон тук.

България- част от християнска Европа тук и  тук.

Тест "Издигане на бълг. държава" - хан Тервел, хан Омуртаг и хан Крум тук.

Тест история 1 тук.

Издигане на бълг. държава тук.

България новата държава на Балканския полуостров тук.

Наследството на дрвените цивилизации тук.

Разпознай известните българи - тук.

Дейци на клутирата, науката и спорта - тук.

България  от птичи поглед- едно прекрасно видео тук.

Географските области, проверете знанията си, 6 теста- тук.

Забележителности в природните области - тук.

Планини в България - тук.

Реки в България - тук.

Какво научих за природните области   Р. Тунева- тук.

Географски области - тук.

Черноорско крайбрежие - тук

Рило- Родопска област - тук.

Рила и Пирин - тук.

Тракийско -Странджанска област тук.

Дунавска равнина, Старопланинска област, Задбалкански котловини - тук.

Старопланинска област тук.

Входящ тест за 4 клас тук и тук.

Дунавската равнина тук.

Човекът и околната среда тест - тук.

Човекът и околната среда  също и тук.

Културни забележителности в България тук.

Забележителности в България тук.