Час за консултации II срок

27.02.2012 14:46

Всеки вторник от 17,30 ч. до 18,10 ч. (6-тия час на втората смяна) в класната стая давам консултации. Първият вторник от месеца е за работа по документацията на класа. Вторият и третият вторник от месеца давам консултации на ученици, за които преценя, че имат нужда от допълнителна работа. Последният вторник от месеца е за среща и консултации с родителите, които желаят да се срещнат с мен.