Резултати от НВО по ЧО 2017/ 4.в клас

Ср. успех: Отличен 5,71

Ср. брой точки: 17,86

 

Резултати от НВО по ЧП 2017/ 4.в клас

Среден успех: Отличен 5,92

Ср. брой точки: 19.04

 

Резултати от НВО МАТЕМАТИКА 2017 г./4 в клас

Среден успех: Отличен 5,70, ср. брой точки: 18,13

 

 

Резултати от НВО БЕЛ 2017/ 4.в  клас

Среден успех: Отличен 5,51, ср. брой точки: 17,13