Учениците от 4"в" клас вече са петокласници.

Този сайт ще бъде активен отново след няколко години. :))

Ралица Бъчварова сега е класна ръководителка на първокласниците от 1.в клас. Новият сайт е тук.