Превод  за устния изпит съм ви дала  тук.

За устния изпит в петък 12.05 по италиански се подгответе тук и тук.

 

6 урок  122-123 страница  тук  .

6 урок 0т 114 до 121 страница новите думи тук.

Упражнението от стр. 110/6 урок и новите думи упражнението от стр. 110 и новите думи .

Урок 6 стр.109 тук.

6 УРОК стр. 105 - 107 тук.

***************************************************************************************************

Примерно контролно  тук.

Глаголи в 3 спрежение- особености ( с наставката -isc) тук.

Изрази с глагола avere  тук.

Сегашно време на глаголите в италианския език

Запазете си този сайт. В него пишете инфинитива (основната форма на глагола) горе в полето за писане, кликате на  "trova/Conjugate it" и гледате спрежението на глагола в PRESENTE.

Урок 5 стр.81-83 тук.

Примерно контролно по италиански 3 и 4 урок  тук.

Стихотворение италиански език.

Приложение за определителен член в италианския език тук.

Числата до 99 тук.

Числата над 100 с аудио тук.

 

Урок 4

Урок 3

Определителен член  тук.

Примерно контолно 2 урок тук.

Урок 2 стр.34 _38

Урок 2

Урок 1

Примерно контролно по италански за входно ниво  в 4 клас - тук.