График на часовете за втора смяна:

                 0 час от 12,30

 

I   час  - 13,20 ч. - 14.00 ч.

II час  -  14,10 ч. - 14,50 ч.

III час - 15,00 ч. - 15,40 ч.

Голямо междучасие 15,40-16,00

IV  час - 16,00 ч. - 16,40 ч.

V час -   16,50 ч. - 17.30 ч.

VI час -  17,35 ч.- 18.15 ч.

 

График на часовете за първа смяна

I час   8,20ч. -     9.00ч.

II час  9.10ч. -     9.50ч.

Голямо междучасие 9,50-10,10

III час 10.10ч.-    10.50ч.

IV час  11.00ч. -  11.40ч.

V час   11.50ч. -   12.30ч.

VI час  12.30ч. -   13.10ч.

 

 

 

__________________________________________

 

 

 

 

Г