Домашното от 26.11.2015 г. (четвъртък)

Четене - "Болният лебед" гладко.

Математика - Урок 44.

За утре има урок по ЧО и домашно, домашни по ЗИП БЕЛ и ЗИП Математика.

***

 

Домашната работа 25.11.2015 г. (сряда)

Математика - 43 урок.

ЧП - "Живи организми" - урок и от работните листове стр.21-22.

***

Домашното от 24.11.2015 г. (вторник)

Математика - 42 урок.

Четене - "Кристофър Робин" - гладко четене и илюстрация (за четвъртък).

Утре по Развитие на речта ще правим  2-та часа съчинение-разказ по картини стр.94-95 от учебника по български език.

Български език -"Представки" - да се научат най-често употребяваните представки. От сборника стр. 72/упр.1 и стр.74/упр.1.

Музика - "Момне ле, мари хубава" наизуст за другия вторник, В сайта ще намерите и съпровода на песента.

***

 

Домашното от 23.11.2015 г. (понеделник)

Четене - "Кристофър Робин води експедиция до Северния полюс" да се чете.

Бълг. език - "Корен на думата" -от сборника стр. 69/упр. 6 и 7 в домашната тетрадка.

Математика - Урок 41.

ЧО- "Борци за свобода" - урок и от работните листове стр.21/22 (за петък).

Утре ще има самостоятелна работа по математика върху: събиране до 1000 с и без преминаване, намиране на неизвестно умаляемо, измерване в милиметри, определяне вида на ъглите, текстови задачи.

***

 

 

Домашното от 20.11.2015г. (петък)

ЧО - "Възрожденският град" -урок, от УТ стр. 17/упр.1 и 2.

ЗИП БЕЛ- От помагалото по ЗИП стр25/упр.5 разказ за дибра постъпка с 5-6 изречения.

ЗИП Математика - От помагалото по ЗИП стр. 23/упр. 6 и останалите задачи на тази страница.

***

Домашното от 19.11.2015 г. (четвъртък)

Четене - "Зимен ден" - изразително.

Математика - Урок 40 в помагалото.

За утре по ДБТ картон от кашон, ножица , лепило, найлонов чорап.

 

***

 

Домашното от 18.11.2015 г. (сряда)

Математика - 39 урок.

ЧП - От УТ стр.12 въпросите от теста да се напишат в тетрадката. Да се довърши и теста от учебника на стр22.

За утре  по рисуване носете пластилин и дъска.

***

Домашното от 17.11.2015 г. (вторник)

Четене - "Зимен пейзаж"или "Зима" наизуст по избор едно от двете.

Бълг. език - "Корен на думата, сродни думи" от сборника стр.67/ упр. 1 и 2.

Математика - Урок 38 от помагалото.

Утре е теста по ЧП- да се носят работните листове и да се преговорят уроците от раздела "Въздух и вода".

За четвъртък за часа по изобразително изкуство да се носи пластилин.

Утре ще идва фотографът, за да снима децата, които са си поръчали календари и чаши.

***

Домашното от 16.11.2015г. (понеделник)

Четене - "Зима"- изразително четене.

Бълг. език -От сборника стр.63/упр.3. Написват се думите и техните значения и след това се преписва текста отдолу, избирайки за попълване от написаните горе думи.

ЧО- "Възрожденското училище и църквата" - урока да се учи. От раб. листове стр.19-20.

Поправка на всички сгрешени въпроси от теста- 10 пъти написване на въпроса и отговора.

***

Домашното от 13.11.2015г. (петък)

ЗИП БЕЛ- стр.23/упр.6 от помагалото по ЗИП.

ЗИП Математика - останалите задачи на стр.20-21 в помагалото по ЗИП, от 5 до 15.

ЧО- "Народни будители" - урок , от работните листове стр.17-18.

***

Домашното от 12.11.2015г. (четвъртък)

Математика - 36 урок.

Четене - "Малкият принц"- изразително четене  и УТ стр.14/упр. 3 и 4.

За утре по ДБТ да се носи ножица, лепило, моливи,флумастери и блоков лист или бял картон.

Утре е теста по ЧО.

***

Домашното от 11.11.2015 г.

Математика - Урок 35.

ЧП - "Кръговрат на водата", раб. листове стр.18/упр.4. Следва тест другата седмица.

***

Домашното от 10.11.2015 г.

Математика - 34 урок.

Четене- "Малкият принц" - четене и илюстрация.

Бълг. език - От учебника  на стр.22/ упр.5  от текста да се извадят глаголите и срещу тях да се напишат синоними. После текста се преписва със заменените глаголи.

Музика - "Бабина игра".

***

Домашното от 9.11.2015 г. (понеделник)

Бълг. език - От УТ1 стр.18

Математика - Урок 33 в помагалото.

ЧО - от учебника стр.36-37 писмен отговор на въпросите в тетрадката по ЧО. В петък следва сам. работа.

***

Домашното от 6.11.2015 г. (петък)

ЧО - "Залезът на II бълг. царство" урок от учебника. От работните листове стр. 15-16. Другата седмица в петък следва тест върху материала за I и II българско царство.  За да се подготвите може да направите този тест.

ЗИП Математика- стр. 19 останалите задачи.

ЗИП БЕЛ -  упражненията от стр. 20 за видовете изречения.

Другата седмица предстои и сам. работа по БЕЛ върху видовете изречения и редактиране.

***

 

Домашното от 5.11.2015 г. (четвъртък)

Четене - "Бяла приказка", илюстрация към произведението. В тетрадката по четене да се извадят 2 въпросителни, 2 подбудителни и 2 възклицателни изречения от приказката.

Математика - Урок 32 в помагалото.

За утре петък има домашно по ЗИП БЕЛ и ЗИП Математика, а по ЧО урок и домашно.

***

 

Домашното от 4.11.2015 г. (сряда)

Четене -"Бяла приказка" другата част на стр. 116, да се чете и на стр. 28-29.

Постановката "Бяла приказка" на кукления театър вижте тук.

Математика - Урок 30-31 от помагалото "Ъгъл и прав ъгъл".

ЧП- Трите състояния на водата - урок в учебника, от работните листове стр.17-18. (без зад.4)

***

Домашнотон от 3.11.2015г. (вторник)

Четене - "Бяла приказка" първата страница гладко четене.

Бълг език - "Подбудителни изречения" УТ цялата стр.17.

Математика - Урок 29 в помагалото.

Музика - "Седнало е Джоре" текста да се знае  наизуст за другия вторник. Качена е в сайта.

***

Домашното от 30.10.2015г. (петък)

ЗИП БЕЛ - От помагалото по ЗИП БЕЛ стр.17/упр. 4 и 5

ЗИП Математика - Урок 6 от помагалото по ЗИП Математика - стр. 14-15.

ЧО - "Възход на бълг. царство" урока да се учи от учебника, от работните листове стр.14 упр. 4 и 5.

***

Домашното от 29.10.2015 (четвъртък)

Четене - "За да имаш приятели" -гладко четене.

Математика- Урок 28 от помагалото.

***

Домашното от 28.10.2015г. (сряда)

Математика - 27 урок в помагалото.

ЧП - "Свойства на водата" да се учи от учебника, а от раб. листове стр.15, 16.

***

 

Домашното от 27.10.2015г. (вторник)

четене - "Песен за приятелството"

Бълг. език - Възклицателни изречения стр.142/упр.3.

Математика - Урок 25 и 26 от сборника- "Намиране на неизвестно умаляемо".

***

Домашното от 22.10.2015г. (четвъртък)

Четене- "Благодаря" -наизуст за вторник.

Бълг. език- "Възклицателно изречение"- от сборника упр.2/стр.142 за вторник.

Математика - Урок 24 от помагалото.

***

 

Домашното от 21.10.2015 г. (сряда)

Математика - Урок 23 в помагалото.

ЧО - Урокът е "Свойства на въздуха" , от работните листове стр.13,14.

Утре да се носят четене и български.

***

Домашното от 20.10.2015г. (вторник)

Четене - "Мара Пепеляшка" - гладко четене.

БЕЛ - "Редактиране на текст"- от сборника стр.25/упр.1 и стр.27/упр.2 преписани и редактирани в домашната тетрадка (за другия вторник).

Математика - Урок 22 в помагалото.

Музика - "Капят листата"- наизуст за другия път.

По италиански втората група ще има контролно във вторник 27.10.2015 .

*Превеждане на думи и изречения от целия 1 урок ( от стр.2 до стр. 17)

* Спрягане на глаголите : mettere, prendere, ascoltare.

* Да се отговори на въпросите от стр.17.

***

 

Домашното от 19.10.2015 г. (понеделник)

Четене - Урокът е същият - "Умна девойка".

Математика - Урок 21 от помагалото.

Бълг. език - От помагалото на "Кронос" стр.26/упр. 1 за редактиране на текст в домашната тетрадка.

ЧО - Урокът е "Възходът на бълг. царство" за другата седмица. От работните листове стр.13 само 1, 2 и 3 упр.

***

 

Домашното от 16.10.2015 г. (петък)

ЗИП БЕЛ - От помагалото стр. 15 цялата.

ЗИП Математика - Останалите задачи на стр. 12-13 в помагалото.

ЧО - От учебника  на стр. 26-27 да се отговори на въпросите в домашната тетрадка.

За теста в понеделник се подгответе и  оттук.

***

Домашното 15.10.2015 ( четвъртък)

четене - "Умна девойка" гладко четене за понеделник.

Математика - Урок 20 в помагалото.

Утре ще има тест - входно ниво по ЧО (върху материала от миналата година) .

А в понеделник ще има тест по ЧО върху изучения материал от началото на годината- досега. За да се упражните за  понеделник, вижте този тест.

***

Домашното от 14.10.2015 г. (сряда)

Математика - Урок 19 от помагалото.

ЧП- От УТ стр.7 теста.

***

ДОМАШНОТО ОТ 13.10.2015 (ВТОРНИК)

четене - "Три съвета" илюстрация в дом тетрадка и четене.

БЕЛ - УТ1 стр.11 цялата- художествен и нехудожествен текст.

Математика - Урок 18.

Музика - "Ивка - работливка"- наизуст за другия път.

***

 

Домашното от 12.10.2015 г. (понеделник)

Четене - "Три съвета" - гладко четене за утре.

БЕЛ - От учебника по БЕЛ стр.10/ упр.5 да се напише в домашната тетрадка текст-описание на близък приятел (с 5-6) изречения.

Математика - Урок 17 в помагалото.

ЧО -Урокът "България - християнска държава" да се учи и от работните листове стр. 11-12.

***

Домашното от.9.10.2015г. (петък)

 

ЗИП БЕЛ - От помагалото стр.11/упр.6 кратък текст с 5-6 изречения за това как си представят училището след 100 г.

ЗИП Математика - Урок 4 от помагалото стр.10-11 останалите задачи.

ЧО - Урок "Тайните на времето" в учебника и преговаряне на изучените досега уроци за тракитв, славяните и древните българи, за създаването на държавата. След още два урока ще има тест върху този материал. Нямат писмено домашно.

***

 

Домашното от 8.10.2015 г. (четвъртък)

четене - "Двеста и двадесет хитрини" гладко четене + в УТ стр.8, упр. 4 да се направи рисуван филм по приказката.

Математика - Урок 16 в помагалото.

За петък имат домашни по ЗИП БЕЛ, ЗИП Математика (от миналата седмица) и ЧО (от понеделник).

***

Домашното от 7.10.2015 г. (сряда)

четене - "Невидимият Тонино" по ИЧ и започваме да си водим читателски дневник.

Математика - Урок 15 в помагалото.

ЧП - "Промени в телата и веществата" - урокът от учебника да се учи , в раб. листове да се попълни на стр.9-10. Другата седмица следва тест върху този дял. Задължително е да се носят работните листове.

***

Домашното от 6.10.2015 г.

четене - "Подарък" гладко четене и илюстрация.

Математика - Урок 14 .

БЕЛ - От учебника  по БЕЛ на стр. 9 самостоятелната работа-  задачите да се нашишат в домшната тетрадка. ( за понеделник).

Утре по Развитие на речта единия час поправяме "Сливи за смет", а другия час е извънкласно четене. Да се носи читанка и тетрадка. Учениците, които са си водили читателски дневник през ваканцията, да си го донесат. За останалите ще обясня в часа как да си направят.

****

 

Домашното от 5.10.2015 г. (понеделник)

Четене - "Златушко"- гладко  четене.

Бълг. език - УТ- стр.8 

Математика - Урок 13 в помагалото.

ЧО - "Създаване на бълг. държава" и от работните листове стр.9-10.

Утре ще има сам.работа ( входно ниво) по БЕЛ.

***

Домашното от 2.10.2015г. (петък)

ЗИП БЕЛ - От помагалото по ЗИП стр.13/упр.7,8,9. да се напишат в помагалото.

ЧО -От работните листове стр.7 и 8 + урока "Славяни и прабългари" (за понеделник).

ЗИП Математика - На стр.8-9 от помагалото по ЗИП останалите нерешени задачи-7,8,9,10,11,12,13.

***

 

Домашното от 1.10.2015 г. (четвъртък)

четене - "Карнавал в гората" - изразително четене и илюстрация в тетрадката за работа в клас.

математика - Урок 12 в помагалото.

За утре (петък) имат урок по ЧО и домашно в работните листове.

***

Домашното от 30.09.2015 г. (сряда)

Математика - Урок 11 в помагалото.

ЧП - От учебника стр8.и 9 урока "Твърди тела" и от работните листове стр.7 и 8 (за другата сряда).

***

Домашното от 29.09.2015 г. (вторник)

четене - "Листата" - гладко четене.

БЕЛ - От помагалото стр.102/упр.2 и стр.103/упр.4 да се напише в тетрадката за домашно.

математика - Урок 10 в сборника.

музика - "Една чудесна песничка" за другия вторник наизуст.

За утре сряда имат урок и домашно по ЧП.

***

Домашното от 28.09.2015 г.(понеделник)

четене - "Ах,колко е хубаво!"-изразително четене.

БЕЛ - От сборника стр. 13/упр.18 и стр.14/упр.19 за съществително и прилагателно име.

математика - Урок 9 в помагалото.

ЧО - "Траките живот, вярвания и съкровища" - двата урока. От работните листове стр.3,4,5,6 (за петък).

***

 

Домашното от 25.09.2015 г. (петък)

ЗИП БЕЛ - От помагалото по ЗИП БЕЛ стр. 9/упр. 2 - поздравителна картичка (може и на блоков лист). Това е домашното за др. седмица  в петък по ЗИП БЕЛ.

ЧО - "София- нашата столица" урока да се учи , а от УТ стр. 5 цялата да се напише,ползвайки урока в учебника.

ЗИП Математика - От помагалото по ЗИП стр. 7/задачи 10,11,12,13,14,15 ( ако не са решени).

***

Домашното от 24.09.2015 г. (четвъртък)

четене - "Малкият мъж" гладко четене и илстрация в тетрадката по четене.

математика- Урок 7 и 8 в помагалото.

***

Домашното от 23.09.2015 (сряда)

Математика - Урок 5 и 6 за деление в помагалото на "Булвест".

БЕЛ - УТ1 стр.5 - "Пренасяне на думи".

ЧП - "Свойства на веществата" урока в учебника, от работните листове стр. 3-4 същия урок.

***

Домашното от 18.09.2015 г. (петък)

ЗИП БЕЛ - От помагалото по ЗИП БЕЛ стр.6-7 "Какво научих във втори клас" .

ЗИП Математика - От помагалото по ЗИП Математика стр.5/задача 7, 8, 9.

ЧО - ОТ УТ по ЧО стр.4, упр. 1,2,3,4,8. Урокът на стр.4-5 и 6-7 да се учи, използвайки плана в работната тетрадка. Новите понятия се учат наизуст.

За сряда 23.09 по четене си остава "Паничка мед", имат урок и домашно по ЧП ( вижте  по-долу), по математика до 4 урок вкл. в помагалото "БУЛВЕСТ"

През почивните дни таблиците по математика трябва да се преговорят.

****

 

Домашното от 17.09.2015 г. (четвъртък)

четене  - "Паничка с мед" гладко четене.

БЕЛ - От помагалото стр. 36/ упр. 4 и 5 в домашната тетрадка.

математика - От помагалото урок 3 и 4.

***

 

"Първият учебен ден" - Ел. Багряна- наизуст за утре 17.09.2015

Домашното от 16.09.2015 г. (сряда)

БЕЛ - От помагалото на "Кронос" стр.20/упр.4 и стр.28/упр.2.

Математика - От помагалото на "Булвест"  1 и 2 урок.

Човек и природа - От работните листове  стр.3-4 "Тела и вещества", урокът от учебника.

***