Няма повече домашни!!!!

 

Домашно от 14.05.2016 г. (събота)

четене - "Кирил и Методий" остава.

Да се носят за понеделник и вторник сборниците по ЗИП.

Не забравяйте за понеделник да донесете 8-те учебника.

***

 

Домашното от 13.05.2016 г. (четвъртк)

ЗИП БЕЛ - стр 59/60

ЗИП Математика -  стр.60/61

***

Домашното от 12.05.2016 г. (четвъртък)

Четене - "Кирил и Методий" наизуст  първите три куплета за събота.

Математика - Урок  110 в учебната тетрадка  една от групите.

За петък и събота нека всеки ученик да си носи книгата, която чете.

***

Домашна работа от 11.05.2016 г. (сряда)

Поправка на грешките от 4 -те изходни нива в домашната тетрадка- общо за 4 предмета да се направи.

***

 

 

За сряда си носете читанката.

Домашна работа 10.05.2016 (вторник)
Четене - "Най- полезното нещо"- гладко четене.
Математика - 109 Урок

 

***

Домашното от 09.05.2016 г. (понеделник)
Четене - "Селянинът и неговите синове" - гладко четене.
Математика - Урок 108.
Бълг. език - Да се превърне текста от диктовката в сегашно време и да се напише в дом. тетрадка.
***

Домашното от 5.05.2016 г. (четвъртък)

Четене - "Храбрият оловен войник"- гладко четене.

Математика -107 урок.

Преговаряйте  по ЧП и ЧО, направете пак тестовете долу.

***

Домашното от 04.2016 г. (сряда)

Четене - "Храбрият оловен войник" гладко четене и илюстрация. Довършване на преразказа в тетрадката.

***

Домашна работа 03.05.2016 (вторник)

четене - "Храбрият оловен войник" гладко четене.

БЕЛ - От помагалото стр. 161/162 от 2 до 7 упр в тетрадката за домашно.

Носете си читанки за сряда.

Математика - 106 Урок.

Утре имате изходно ниво по БЕЛ, направихте ли тестовете отдолу?

В сряда имате обобщаващ тест по ЧП. Подготвихте ли се?

***

Домашното от 27.04.2016 г (сряда)

ЧП - "Моето тяло" от УТ стр.31.

 

***

 Домашното от 26.04.2016 г. (вторник)

Четене - "Бременските музиакнти" гладко  четене и илюстрация.

Математика - Урок 105.

Бълг. език - Преговор на глагол  от УТ стр 27.

***

 

Домашното от 25.04.2016 г. (понеделник)

Четене - "Бременските музиканти" - гладко.

Математика - Урок 104.

Бълг. език - Преговор на съществително и прилагателно има , от УТ стр 26 цялата.

ЧО - Преговор на уроците от стр. 28 до 37 в учебника (цар Петър, Иван Рилски и поп Богомил, цар Самуил, братята Асен и Петър, Иван Асен II, Иван Александър и синовете му Иван Шишман и Иван Срацимир, Патриарх Евтимий и защитата на Търново,падане под османска власт, труд и начин на живот на българите по онова време ).

***

 

Домашното от 22.04.2016 г. (петък)

ЗИП БЕЛ - От помагалото по ЗИП стр.61/62 "Езикови и литературни задачи".

ЗИП Математика - От помагалото по ЗИП стр.58/59 Урок 28.

***

 

Домашното от 21.04.2016 г. (четвъртък)

Четене - "Гълъбицата и мравката" гладко четене и илюстрация.

Математика - Урок 103

***

 

Домашното от 20.04.2016 г. (сряда)

ЧП - "Зъбите и грижите за тях" от УТ стр 30, от работните листове стр.50/51.

***

 

Домашното от 19.04.2016 г. (вторник)

Четене - "Муха и вол" - гладко четене и илюстрация.
Бълг. език -  "Годишен преговор - състав на думата", от помагалото стр.146 / упр.1 и 2.
Математика 
- Урок 102 "Годишен преговор- намиране на неизвестно умаляемо и събираемо".

***

 

Домашното от 18.04.2016 г. (понеделник)

Четене - "Роза и коза"- наизуст и илюстрация.

Български език - Годишен преговор - състав на думата. От УТ стр.25/упр.1,2,3.

Математика - 101 урок- годишен преговор на изваждането.

ЧО - Годишен преговор върху материала от създаване на бълг. държава до цар Симеон. От  учебника от стр.18 до стр. 25 уроците да се преговорят. Владетели : Аспарух, Крум, Омуртаг,княз Борис и приемане на християнската религия, цар Симеон. Попълнете таблицата, която ви дадох.

***

Домашното от 15.04.2016 г.(петък)

ЗИП Математика - "Неизваестно делимо, тон, секунда" стр.56,57

ЗИП БЕЛ - "Пролетни празници" на стр.58 / упр. 5 да се извадят и определят от останалите два куплета всички изучени части на речта, така както го направихме с първия куплет в час.

***

Домашното от 14.04.2016 (четвъртък)

Математика - Урок 100

Четене- "Малка мома и славей се надпяват"

***

Домашното от 13.04.2016 г. (сряда)

Човекът и природата -"Скелет и мускули" от работни листове стр. 49 и 50,
Музика-"Ой, Лазаре, Лазаре". Песента е качена тук.

***

 
 Домашното от 12.04.2016 г. (вторник)
Четене - "Великден" -гладко четене и илюстрация.
Бълг. език- "Строеж на бълг. език. Текст, изречение- преговор.".  От помагалото стр.156 упр.5 и 157 упр. 5,6 и 7.
Математика - Урок 99 Годишен преговор Числата до 1000

***

 

За теста по математика се упражнете тук.

Домашното от 11.04.2016 г. (понеделник)

Четене - "Лазарки" и "Цветница" по избор едно от тях наизуст.

БЕЛ - Годишен преговор - "Строеж на бълг. език. Текст, изречение.".  От помагалото стр.156 упр.1,2,3 и 4.

Математика - Урок 98

ЧО - Годишен преговор върху траки, славяни и древните българи. От учебника преговаряте от стр.12 до стр.17. Попълнете таблицата за славяни, траки и прабългари за домашно. Таблицата може да си свалите и  оттук.

***

 

Домашното от 1.04.2016 г. (петък)

ЗИП БЕЛ - Урокът на стр.63/64.

ЗИП Математика Урокът на стр.54/55.

Музика - "Бал на мишките"

***

Домашното от 31.03.2016г. (четвъртък)

Четене - "Внучка фотографка" - четене и илюстрация.

Математика - Урок 97.

След ваканцията веднага следва сам. работа върху умножение и деление.

***

 

Домашните работи от 30.03.2016 г. (сряда)

ЧП- "Органи на човешкото тяло" - урок, от работните листове стр 47/48.

Музика - "Бал на мишките" за петък. Песента изтеглете оттук.

 

***

 

Домашното от 29.03.2016 г. (вторник)

Четене - "Мишлето и слонът" -гладко четене и илюстрация.
Бълг. език- Самостоятелната работа от учебника на стр. 70 или 71, другата група.
Математика - Урок 96 в помагалото и УТ.

 

***

 

 

Домашното от 28.03.2016 г. (понеделник)

Четене - "Мишлето и слонът" - гладко четене.

Бълг. език- Глагол - обобщение. От помагалото стр. 152/упр. 1,2,3 и 4.

Следва самостоятелна работа. Вижте в учебника стр. 70/71.

Математика-  Урок 95 в помагалото и УТ.

ЧО - Нанесете на картата градовете и реките. Помогнете си с картата в атласа.

***

 

Домашното от 25.03.2016 г. (петък)

ЗИП БЕЛ - Помагалото стр.55/56. Извадете глаголите от текста на упр.4 на стр. 56 и срещу всеки запишете формата му за 3 л., мн.ч., сег. вр.(Пример: ставам-стават)
ЗИП Математика - ОТ помагалото стр 52/53 нерешените задачи.

Музика - "Приспивна песен". Виж в раздела за песни.

 

***

Домашното от 24.03.206 г. (четвъртък)

Математика - Урок № 94.
Четене "При слънцето" -гладко четене и илюстрация.

***

 

Домашното от 23.03.2016 г. (сряда)

ЧП- Да се довърши в тетрадката теста от 52-53 страница, УТ стр.27.

Музика - Да се научат имената на нотите и къде се пишат в петолинието.

 

 

Домашното от 22.03.2016 г. (вторник)


Четене - "При слънцето" -гладко четене.
Бълг. език- "Правопис и правоговор на глаголите.", от помагалото стр. 120/упр. 4 и 5. За правoписа имате две приложения тук . Новите приложения ще публикувам вече в раздел "Учебни предмети", с подраздел за всеки учебен предмет.
Математика - Урок 93

***

Поради грешка изтрих домашните досега. За да направите упражненията, вижте на началната страница.

За деление се упражнете тук.

 

Домашното то 21.03.2016 г. (понеделник) за вторник


Математика - Урок 92. Секунда.
Четене- "За два гроша" гладко четене и илюстрация .
БЕЛ- "Правопис и правоговор на глаголите".  От помагалото стр.119/упр.2 и 3..
ЧО - Оцветете географската карта  с правилните цветове и нанесете изучените планини, равнини, низини и котловини. Помогнете си с атласите. Ако се наложи да поправите картата, изпринтете  оттук.
                    ***

 

18.03.2016 (петък)
ЗИП БЕЛ - В помагалото на стр. 54 описание на пролетта с 7-10 изречения.
ЗИП Математика - ОТ помагалото стр 50/51 нерешените задачи.

 

****

17.03.2016 г. (четвъртък)
Математика - урок № 91
Четене "За два гроша" -гладко четене.
Музика - Приспивна песен

****

16.03.2016 г. (сряда)
Човекът и природата -"Познавате ли гъбите" от учебна тетрадка стр. 26
Музика-"Ключ към песните" 


 15.03.2016 г. (вторник)
Четене - "Пролет" -илюстрация.
Бълг. език- "Спомагателен глагол съм. Минало време.", от помагалото стр. 114/упр. 4 и 115/8 упр.-от диктовката извадете формите на глагола съм и ги определете.
Математика - Урок 90


 14. 03. 2016 г. (понеделник )
Математика - Урок 89. Деление с опашка от вида 540 :4.Тон. 
Четене- "Пролет" гладко четене .Упражнете четене с разбиране.
БЕЛ- Бъдеще време на глагола съм.  От помагалото стр.114/упр.6 и стр.115/упр.7.

 

****

12.03.2016 г. (събота)

ЗИП Математика - "Половина, третина, четвъртина, десетина" стр 48,49.