Домашното от 27.04.2016 г (сряда)

ЧП - "Моето тяло" от УТ стр.31.

Гответе се за останалите 3 изходни нива , направете тестовете дадени отдолу.

***

 Домашното от 26.04.2016 г. (вторник)

Четене - "Бременските музиакнти" гладко  четене и илюстрация.

Математика - Урок 105.

Подгтвете се за изходното ниво по математика оттук!

Бълг. език - Преговор на глагол  от УТ стр 27.

Подгответе се за изходното ниво по БЕЛ оттук!

За изходното  ниво по ЧО се подгответе оттук!

Подгответе се за изходното ниво по ЧП оттук.

***

 

Домашното от 25.04.2016 г. (понеделник)

Четене - "Бременските музиканти" - гладко.

Математика - Урок 104.

Бълг. език - Преговор на съществително и прилагателно има , от УТ стр 26 цялата.

ЧО - Преговор на уроците от стр. 28 до 37 в учебника (цар Петър, Иван Рилски и поп Богомил, цар Самуил, братята Асен и Петър, Иван Асен II, Иван Александър и синовете му Иван Шишман и Иван Срацимир, Патриарх Евтимий и защитата на Търново,падане под османска власт, труд и начин на живот на българите по онова време ).

***

 

Домашното от 22.04.2016 г. (петък)

ЗИП БЕЛ - От помагалото по ЗИП стр.61/62 "Езикови и литературни задачи".

ЗИП Математика - От помагалото по ЗИП стр.58/59 Урок 28.

***

 

Домашното от 21.04.2016 г. (четвъртък)

Четене - "Гълъбицата и мравката" гладко четене и илюстрация.

Математика - Урок 103

***

 

Домашното от 20.04.2016 г. (сряда)

ЧП - "Зъбите и грижите за тях" от УТ стр 30, от работните листове стр.50/51.

***

 

Домашното от 19.04.2016 г. (вторник)

Четене - "Муха и вол" - гладко четене и илюстрация.
Бълг. език -  "Годишен преговор - състав на думата", от помагалото стр.146 / упр.1 и 2.
Математика 
- Урок 102 "Годишен преговор- намиране на неизвестно умаляемо и събираемо".

***

 

Домашното от 18.04.2016 г. (понеделник)

Четене - "Роза и коза"- наизуст и илюстрация.

Български език - Годишен преговор - състав на думата. От УТ стр.25/упр.1,2,3.

Математика - 101 урок- годишен преговор на изваждането.

ЧО - Годишен преговор върху материала от създаване на бълг. държава до цар Симеон. От  учебника от стр.18 до стр. 25 уроците да се преговорят. Владетели : Аспарух, Крум, Омуртаг,княз Борис и приемане на християнската религия, цар Симеон. Попълнете таблицата, която ви дадох.

***

Домашното от 15.04.2016 г.(петък)

ЗИП Математика - "Неизваестно делимо, тон, секунда" стр.56,57

ЗИП БЕЛ - "Пролетни празници" на стр.58 / упр. 5 да се извадят и определят от останалите два куплета всички изучени части на речта, така както го направихме с първия куплет в час.

***

Домашното от 14.04.2016 (четвъртък)

Математика - Урок 100

Четене- "Малка мома и славей се надпяват"

***

Домашното от 13.04.2016 г. (сряда)

Човекът и природата -"Скелет и мускули" от работни листове стр. 49 и 50,
Музика-"Ой, Лазаре, Лазаре". Песента е качена тук.

***

 
 Домашното от 12.04.2016 г. (вторник)
Четене - "Великден" -гладко четене и илюстрация.
Бълг. език- "Строеж на бълг. език. Текст, изречение- преговор.".  От помагалото стр.156 упр.5 и 157 упр. 5,6 и 7.
Математика - Урок 99 Годишен преговор Числата до 1000

***

 

За теста по математика се упражнете тук.

Домашното от 11.04.2016 г. (понеделник)

Четене - "Лазарки" и "Цветница" по избор едно от тях наизуст.

БЕЛ - Годишен преговор - "Строеж на бълг. език. Текст, изречение.".  От помагалото стр.156 упр.1,2,3 и 4.

Математика - Урок 98

ЧО - Годишен преговор върху траки, славяни и древните българи. От учебника преговаряте от стр.12 до стр.17. Попълнете таблицата за славяни, траки и прабългари за домашно. Таблицата може да си свалите и  оттук.

***

 

Домашното от 1.04.2016 г. (петък)

ЗИП БЕЛ - Урокът на стр.63/64.

ЗИП Математика Урокът на стр.54/55.

Музика - "Бал на мишките"

***

Домашното от 31.03.2016г. (четвъртък)

Четене - "Внучка фотографка" - четене и илюстрация.

Математика - Урок 97.

След ваканцията веднага следва сам. работа върху умножение и деление.

***

 

Домашните работи от 30.03.2016 г. (сряда)

ЧП- "Органи на човешкото тяло" - урок, от работните листове стр 47/48.

Музика - "Бал на мишките" за петък. Песента изтеглете оттук.

 

***

 

Домашното от 29.03.2016 г. (вторник)

Четене - "Мишлето и слонът" -гладко четене и илюстрация.
Бълг. език- Самостоятелната работа от учебника на стр. 70 или 71, другата група.
Математика - Урок 96 в помагалото и УТ.

 

***

 

 

Домашното от 28.03.2016 г. (понеделник)

Четене - "Мишлето и слонът" - гладко четене.

Бълг. език- Глагол - обобщение. От помагалото стр. 152/упр. 1,2,3 и 4.

Следва самостоятелна работа. Вижте в учебника стр. 70/71.

Математика-  Урок 95 в помагалото и УТ.

ЧО - Нанесете на картата градовете и реките. Помогнете си с картата в атласа.

***

 

Домашното от 25.03.2016 г. (петък)

ЗИП БЕЛ - Помагалото стр.55/56. Извадете глаголите от текста на упр.4 на стр. 56 и срещу всеки запишете формата му за 3 л., мн.ч., сег. вр.(Пример: ставам-стават)
ЗИП Математика - ОТ помагалото стр 52/53 нерешените задачи.

Музика - "Приспивна песен". Виж в раздела за песни.

 

***

Домашното от 24.03.206 г. (четвъртък)

Математика - Урок № 94.
Четене "При слънцето" -гладко четене и илюстрация.

***

 

Домашното от 23.03.2016 г. (сряда)

ЧП- Да се довърши в тетрадката теста от 52-53 страница, УТ стр.27.

Музика - Да се научат имената на нотите и къде се пишат в петолинието.

 

 

Домашното от 22.03.2016 г. (вторник)


Четене - "При слънцето" -гладко четене.
Бълг. език- "Правопис и правоговор на глаголите.", от помагалото стр. 120/упр. 4 и 5. За правoписа имате две приложения тук . Новите приложения ще публикувам вече в раздел "Учебни предмети", с подраздел за всеки учебен предмет.
Математика - Урок 93

***

Поради грешка изтрих домашните досега. За да направите упражненията, вижте на началната страница.

За деление се упражнете тук.

 

Домашното то 21.03.2016 г. (понеделник) за вторник


Математика - Урок 92. Секунда.
Четене- "За два гроша" гладко четене и илюстрация .
БЕЛ- "Правопис и правоговор на глаголите".  От помагалото стр.119/упр.2 и 3..
ЧО - Оцветете географската карта  с правилните цветове и нанесете изучените планини, равнини, низини и котловини. Помогнете си с атласите. Ако се наложи да поправите картата, изпринтете  оттук.
                    ***

 

18.03.2016 (петък)
ЗИП БЕЛ - В помагалото на стр. 54 описание на пролетта с 7-10 изречения.
ЗИП Математика - ОТ помагалото стр 50/51 нерешените задачи.

 

****

17.03.2016 г. (четвъртък)
Математика - урок № 91
Четене "За два гроша" -гладко четене.
Музика - Приспивна песен

****

16.03.2016 г. (сряда)
Човекът и природата -"Познавате ли гъбите" от учебна тетрадка стр. 26
Музика-"Ключ към песните" 


 15.03.2016 г. (вторник)
Четене - "Пролет" -илюстрация.
Бълг. език- "Спомагателен глагол съм. Минало време.", от помагалото стр. 114/упр. 4 и 115/8 упр.-от диктовката извадете формите на глагола съм и ги определете.
Математика - Урок 90


 14. 03. 2016 г. (понеделник )
Математика - Урок 89. Деление с опашка от вида 540 :4.Тон. 
Четене- "Пролет" гладко четене .Упражнете четене с разбиране.
БЕЛ- Бъдеще време на глагола съм.  От помагалото стр.114/упр.6 и стр.115/упр.7.

 

****

12.03.2016 г. (събота)

ЗИП Математика - "Половина, третина, четвъртина, десетина" стр 48,49.