За сряда  11.01.2017 г си носете  четене ( учебник и тетрадки) и български език ( учебник, УТ и тетрадка) вместо РР.

В петък 13.01. ще имаме тест по математика върху умножение на естествените числа и лице на фигура. Приложения имате , решавайте си задачите в сборника.

 

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 22.12.2016 г.

ЧП - "Съседи в природата" - урок в учебника, УТ стр.32, раб. листове стр 43/44.

математика - Урок 64 "Лице на правоъгълник" в помагалото.  Приложение тук.

***

Домашното от СРЯДА 21.12.2016 г.

математика - Урок 63 в помагалото "Намиране на лице на правоъгълник".

***

В сряда по развитие на речта ще правим описание на природен сезон, носете си учебника по бълг. език.

Домашното от ВТОРНИК 20.12.2016 г.

    четене - "Победата" гладко.

математика - Урок 62 "Намиране на лице на правоъгълник" в помагалото.

ЧО - "Раждането на II българско царство" -урок в учебника, УТ стр. 23. Приложение тук.

Още приложения за Второ българско царство от Р. Тунева тук и тук.

бълг.език - "Съществително име" от помагалото стр. 112 /упр. 13, стр.111/упр.5 и 6. Приложение за членуване на съществителни тук.

***

В понеделник тест по БЕЛ върху състава и значението на думата. В раздела по БЕЛ имате много приложения за упражнение по материала.

Пригответе УТ номер 2 по математика и по БЕЛ.

 

***

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 19.12.2016 г.

четене -  "Победата" - гладко четене.
бълг. език - "Състав и значение на думата. Обобщение" - упражнение от УТ стр.31
математика - Урок 61 в помагалото.
ЧП - "Приспособления на животни и растения" -урок в учебника, от УТ стр 31 , раб. листове стр. 41 и 42. Приожение тук.
                                                                                    ***

 

 

Домашното от ПЕТЪК 16.12.2016

ЗИП ЧО - "Могъщество на България при Симеон". Приложение тук.

ЗИП БЕЛ - "Да изиграем приказка" стр.38/39 в помагалото.

италиански - Думите по два реда и да се научи наизуст песента на стр. 80. ( за 2 група)

Видео за определителния член в италианския език и много примери  тук.

Ето тук  и тук има приложения, за да упражните употребата на определителния член, след като сте изгледали видеото.

****

 

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 15.12.2016 г

четене - "Примамката" - гладко.

математика - Урок 60 в помагалото

ЧП -"Среда на живот" урок в учебника, УТ стр.30. Приложение тук.

Още две прилоения за среда на живот тук и тук.

italiano -  II група за 16.12. 2016

Да се напишат на италиански с думи следните числа: 635, 217, 982,69, 771, 1305, 2444, 87, 519, 149

***

Домашното от СРЯДА 14.12.2016 г.

математика - Урок 59 в помагалото.

***

Домашното от ВТОРНИК 13.11.2016 г.

четене - "Шведска шейна" гладко.

бълг. език - "Сложни думи" урок, от помагалото стр.102/упр.2 и стр.104/упр.5. Приложения тук, тук и тук.

математика - Урок 58 в помгалото.

ЧО -"Могъщество и кулурен разцвет при цар Симеон" - урок в учебника, УТ стр.22. Приложение тук.

Ако имате време, може да погледнете и филма за цар Симеон тук.

***

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 12.12.2016 г.

Поправка на грешките от самостоятелните работи.

четене -  "Шведска шейна" - гладко.

бълг. език - "Производни и непроизводни думи" от помагалото стр.98/упр.7,8,9. Приложение тук.

математика - "Умножение от вида 20 731 . 2", урок 57 в помагалото.

ЧП- "Жизнени процеси при растенията и животните"- обобщение, УТ. Тест приложение тук.

 

***

 

Домашното от ПЕТЪК 09.12.2016 г.

ЗИП БЕЛ- "Да играем с думи"- стр.30, 31 в помагалото. Приложение тук и  тук.

ЗИП ЧО- "България част от християнска Европа" , приложение тук.

***

 

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 08.12.2016 г.

четене - "Малкият коминочистач" - гладко и илюстрация.

математика - Урок 56 "Умножение с едноцифрено число с преминаване".

ЧП - "Групиране на животните"- урок в учебника , УТ стр.28, , раб.листове стр.39,40. Приложение тук и  тук.

След няколко урока следва тест по ЧП върху жизнените процеси.

***

 

В сряда по развитие на речта сбит преразказ на художествен текст " За кучешките навици". Носете си учебника по български език.

Домашното от сряда 07.12.2016 г.

математика - Урок 55 в помагалото.

***

В секцията по италиански имате качен видео-аудио тренажор с думите от последния урок. Учете ги.

Домашното от ВТОРНИК 06.12.2016 г.

четене - "Цветовете на сурвачката" - гладко.

бълг. език - "Състав на думата" УТ стр. 28 цялата.

математика - Урок 54 в помагалото.

ЧО - "България - част от християнска Европа" - урок от учебника, от УТ стр. 21. Приложение тук.

***

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 5.12.2016

четене - "Весела година"- наизуст.

бълг. език- "Значение на думата. Упражнение", от помагалото стр.93/упр.5, стр.94/упр.7 да се направят двойките синоним-антоним и да се напишат 4-5 изречения с тях, както е по модела.

математика - 53 Урок.

ЧП - "Развитие на животни, които раждат малките си" - урок в учебника, работни листпве стр38, УТ. Приложение тук.

***

В петък по ЗИП ЧО ще дам кратък тест, научете си урока и се упражнете тук.

Домашното от ПЕТЪК 2.12.2016 г.

ЗИП БЕЛ - "Да празнуваме"- стр.32 и 33 .

ЗИП ЧО -

***

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 1.12.2016 г.

четене - "Първи сняг" и "Снежна песен" - едно по избор наизуст за понеделник.

математика - Урок 52 "Умножение" в помагалото.

ЧП - "Развитие на животни, които снасят яйца" - урок в учебника, УТ стр.26, раб. листове стр.37. Приложение за жизнен цикъл  тук.

 italiano  - Новите думи по 2 реда и наизуст. Имате качен материал по италиански  тук.

Si, ma....Unita 4  тук.

*** 

 

Домашното от СРЯДА 30.11.2016 г.

четене - "Слвеят и розата" самостоятелно четене у дома.

математика -"Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1000"- Урок 51 в помагалото и останалото в УТ.

***

Домашното от ВТОРНИК 29.11.2016 г.

четене - "Сняг" - гладко.

бълг. език - "Синоними, антоними на думата", от помагалото стр.93/упр.4, стр.94/упр.6, стр.96/упр.12 Сборно приложение за синоними, антоними, пряко и преносно значение тук.

математика - Урок 49 и 50 в помагалото. В сряда ще е сам. работа по математика.

ЧО -  "Издигане на българската държава" - от УТ стр.20  Приложения тук и тук.

  Тест за издигане на бълг. държава тук.

***

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 28.11.2016 г.

четене - "Верният приятел" гладко.

бълг. език - "Думата като част на речта - звуков състав и значение", от помагалото стр.76/упр.14 - препис и поставяне на гласните и запетаите. Приложение за еднозначни и многозначни думи тук.

математика - Урок 47 и 48 в помагалото.

ЧП - "Развитие на растенията" -урок в учебника, от УТ стр. 25, раб. листове стр. 36. Приложение за жизнен цикъл тук.

***

 

Домашното от ПЕТЪК 25.11.2016 г.

ЗИП ЧО- Създаване на българската държава -приложение тук..

ЗИП БЕЛ - Довършване на комикса в помагалото.

***

 

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 24.11.2016 г.

четене - "Верният приятел" гладко Аудио тук.

математика - Урок 46 от помагалото и УТ.

ЧП - "Размножаване на растенията" - урок в учебника. От раб. листове стр.35/упр.1 и 3 само. Приложение тук и  тук.

италиански език II група - Да се научат хубаво правилата за поставяне на определителен член и да се поставят определителните членове в ед. и мн. число на следните думи:

 sedia -… banco –… astuccio –… leone –… lavagna –… scimmione –…. scala –… gatto –… uccello –… gallo -

Имате материал за определителен член в секцията по италиански.

***

 

В сряда по БЕЛ развитие на речта ще правим съчинение-разсъждение по поствен въпрос "Бягството на Пънч". Носете си учебника.

Домашното от СРЯДА 23.11.2016 г.

математика - Урок 44 и 45 в помагалото. Другата седмица ще има контролно по математика върху изваждане.

БЕЛ -Поправка на самостоятелната работа по БЕЛ.

***

 

Домашното от ВТОРНИК 22.11.2016 г.

четене - "Ането в плен на паяците" гладко четене.

бълг. език - "Изречение-обобщение" УТ стр. 24 цялата

математика - Урок 43 в помагалото

ЧО - "България новта държава на Балканския полуостров" - урока от учебника. УТ стр.18, 19.

Приложение тук.

***

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 21.11.2016 г.

четене - "Иринчето" - гладко четене.

бълг. език - "Сложно изрчение" - упражнение. От помагалото стр.69/упр.1 (препис и поставяне на запетаите), стр.72/упр.7 да се редактира и препише текста, като се поставят необходимите препинателни знаци.

Във вторник има самостоятелна работа по БЕЛ върху главни части на изречението и просто и сложно изречение. Надявам се, че  вече сте направили упражненията  тук.

математика - Урок 42 в помагалото.

ЧП - "Дишане на животни и растения" -урок в учебника, от раб. листове стр.33 и 34. Приложение тук.

***

 

Домашното от ПЕТЪК 18.11.2016 г

ЗИП БЕЛ- "Ние сме малки творци" стр.26 и 27 в помагалото по ЗИП. Другата седмица в петък 25.11. ще има тест върху видове изречения, подлог и сказуемо.

ЗИП ЧО - "Наследството на древните цивилизации". Упражни се тук.

***

 

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 17.11.2016 г.

четене- "Малкият беломорец"

ЧП - "Растенията - производители на храна" - урок от учебника, от работните листове стр.32.  Приложение тук и тук.

математика - Урок 41 - "Измерване на ъгли, градуси, транспортир" в помагалото.

***

 

Домашното от СРЯДА 16.11.2016 г.

математика - Урок 40 в помагалото.

***

 

За сряда всички деца от втора група да си донесат презентациите, за да може да ги разгледаме в час по СИП и да работим по тях.

***

Домашните от ВТОРНИК  15.11.2016 г.

четене - "Малкият беломорец" - гладко за четвъртък.

бълг. език - "Пунктуация на сложното изречение" урок и от помагалото стр.67/упр.9 и стр.69/упр.2 Моля направете последните 14-15 упражнения върху сложно изречение и главни части тук, за да се подготвите за предстоящото контролно.

математика - "Изваждане на естествените числа с преминаване" двата урока от учебника №38 и № 39, от помагалото също уроци 38 и № 39. Упражнете се и тук.

ЧО - " Наследството на древните цивилизации" - урок от учебника, от УТ стр.16,17. Приложение тук.

В сряда по БЕЛ- развитие на речта ще правим единия час поправка на съчиненията, а другия извънкласно четене. Носете си читанките.

За контролното в четвъртък по италиански имате примерно контролно качено  тук. 

***

 

Домашното от ПЕТЪК 11.11.2016 г.

ЗИП БЕЛ - "Сложното изречение в нашата устна и писмена реч" стр. 24/25 в помагалото. Много приложения за главните части на изречението и за сложното изречение имате тук. Тренажор тук.

ЗИП ЧО - "И ний сме дали нещо на света"- приложение тук.

Разпознай известните българи - тук.

italiano - Следва тест в четвъртък и за двете групи.Той ще включва:

 1. Превод на думите и изреченията от 1 и2  урок .

2. Спрежение на глаголите.

3. Попълване на липсващи думи.

***

Домашното от четвъртък 10.11.2016 г.

четене - "Вълшебната кутийка" гладко четене.

математика - Урок 37 в помагалото.

ЧП - "Жизнени процеси" от работните листове стр.31 и от Ут стр.21. Поправка на  теста- 5 пъти да се напише всеки сгрешен въпрос.

italiano - 1.Да се прочетат и да се научат повелителните изречения на стр. 34 – 35 2.Стихотворението “Gli ordini” на стр. 38 да се научи наизуст. (за 2 група) Имате качен материал за урок 2 стр.34/38.

***

 

В сряда 09.11.2016 ще имаме два часа развитие на речта - съчинение по картинки "Момчето и маймунката" на стр.96/97 в учебника.

Домашното от сряда 09.11.2016 г.

математика Урок 36 в помагалото "Изваждане с преминаване в класа на хилядите".

 СИП  - Да се  събере информация и  да запазят снимки на будителите от листчето ( както показах днес на дъската и сме правили в час),  да се направи презентация в Power Point (както показах днес на дъската). Презентацията да бъде от 9-10 слайда, колкото са дадените на листчето будители, само с кратък текст за съответния будител и негова  снимка, без анимации или ефекти. Да се качи на флашка и да се донесе.  И за двете групи. За тези, които не са запомнили добре стъпките, повече обяснения тук.

Примерна презентация, направена от Косьо може да видите тук.

***

 

Домашното от ВТОРНИК 08.11.2016 г.

четене - "Неродена мома" Ран Босилек - гладко четене.
бълг. език - "Главни части на изречението". Имате много приложения за частите на изречението и за видовете изречения тук.
от помагалото стр. 45/упр.3, стр.53/упр.7, стр.51/упр. 4а.

математика -Тест  и "Изваждане на числата до 1000 -преговор"-35  урок в помагалото.
ЧО - "Културно развитие" - от УТ стр.15 , раб. листове стр19,20  ( за петък). Приложения тук и тук.
***

 

 

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 03.11.2016 г.

четене - "Вълкът и лисицата" - гладко.

математика- Урок 33 и 34 в помагалото. Другата седмица ще има самостоятелна работа върху събиране с преминаване, примерен тест тук и  тук.

ЧП- "Слънцето и Луната. Слънчева система", от раб. листове стр. 25, 26, 27, 28 и двата урока. И  по ЧП наближава тест върху дяла.

италиански език - По два реда със следните думи:

per piacere-ако обичаш,

salire- качвам се,

ballare- танцувам,

Va! -отивай! (повелително наклонение от глагола andare),

Esci!-излез, излизай! (повелително налонение от глагола uscire),

chiudere -затварям.

***

 

 

Домашното от СРЯДА 02.11.2016 г.

математика - Урок 31 и 32 в помагалото

В четвъртък  в часа по ДБТ ще правим тест с 20 въпроса върху географските области. Носете си атласите. Въпросите са от тези 60 - тук.

***

 

Домашното от ПЕТЪК 28.10.2016 г.

ЗИП БЕЛ - "Решаваме литературни задачи" стр.20 и 21  в помагалото по ЗИП.

ЗИП ЧО - "Черноморското крайбрежие"- урок, от раб. листове стр.17,18, УТ стр 13. Приложение  - тук. Учете си уроците за природните области през ваканцията. Губим 2 часа другата седмица, а след това следва направо сам. работа. Приложения имате много за всички области в раздел "Учебни предмети".

музика- "Цонке ле, чушке червена" - текста наизуст.

italiano - 1 група Да се научат всички планети на 19 стр. Да се преведат изреченията на стр.16- препис и превод.

2 група няма домашно.

***

За четвъртък по ДБТ и за петък по ИИ да се носи: ножица, лепило, цветно списание. Ще правим колажи.

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 27.10.2016 г.

четене -"Вълкът и лисицата на лов" - гладко.

математика -  Събиране с преминаване в класа на хилядите , урок 30.

ЧП - "Защо се сменят денят и нощта" и "Защо се сменят сезоните"- уроците от учебника , раб. листове стр.23/24., УТ стр.17

Видео по темата тук ,тук тук .

италиански език - Новите думи от 2 урок да се напишат по два реда и да се научат. Да се преведе писмено урока. Има качен материал за 2 урок в раздела по итлиански.

***

 

Домашното от СРЯДА 26.10.2016 г.

математика - "Намиране на неизвестно умаляемо" урок 28 и 29, в помагалото и двата урока.

***

 

Домашното от ВТОРНИК 25.10.2016 г.

четене - "Будители народни" гладко четене.

математика - 26 и 27 урок в помагалото.

бълг. език - Видове изречения по състав, от помагалото стр. 63/упр.10 и 11 (само да се препишат и попълнят изреченията).

ЧО - "Родопа - планината на Орфей"- урок от учебника, от раб. листове 15,16, УТ стр 11,12-останалите упражнения. Приложение - тук.

В раздел учебни предмети има редица приложения, с които може да се упражните и да проверите знанията си за наближаващия тест  по ЧО върху природните области в България.

***

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 24.10.2016 г.

четене - "Приказка за гвоздеите"

бълг. език - "Видове изречения по цел на общуване, интонация и словоред", от сборника стр.37/упр.2-а,б,в, стр.38/упр. 11, стр.39/упр. 15

Приложение за видовете изречения по цел на изказване - тук.

математика -"Събиране и изваждане до 1 000 000 без преминаване"-25 урок в помагалото.

Приложение събиране и изваждане до 1 000 000 без преминаване - тук.

ЧП - "Енергия и околна среда" и "Движение и енергия". В четвъртък ще има тест върху дяла (включващ движение, звук, сили и енергия), подгответе се. Работните листове стр.19/20.

 

***

Домашното от 21.10. 2016г. ПЕТЪК

ЧО ЗИП - "Рила и Пирин" -урока за вторник, от работните листове стр.13,14. УТ стр. 10. Попълнете новата географска област в таблицата за областите. Приложение - тук.

БЕЛ ЗИП - От помагалото по ЗИП стр.16/упр.3 кратка приказка за другата седмица по ЗИП.

italiano - Първата група да си нарави поправка на самостоятелната работа. Сгрешените думи или изречения поне по 3 пъти.

***

Домашното от 20.11.2016 г. (четвъртък)

четене - "Лявото око на царя" и на стр 12 в УТ да се попълни.

ЧП - "Енергия" - урок. Приложение тук и  тук.

математика - Урок 24 Събиране до 100 000 без преминаване.

италиански език - Да се преведат въпросите и отговорите от последнта 4-та част на упражнението на стр.12.

Утре и двете групи по италиански ще имат италиански с г-жа Грдинарова в 304 стая.

***

 

Домашното от 19.10.2016 г. сряда

математика - Урок 22 в помагалото.

За четвъртък имате домашно и урок по ЧП и италиански.

***

В сряда по Развитие на речта ще правим 2 часа преразказ за Пипи. Носете си учебниците по български език.
В сряда предстои самостоятелна работа по математика върху числата до 1000000.

Домашното от ВТОРНИК 18.10.2016 г.

четене - "Лявото око на царя" - гладко за четвъртък.

математика - Урок 23 "Събиране и изваждане до 10 000" и ако има непопълнени уроци дотук ( без 22, който ще дам утре), да се напишат. Следва сам. работа утре.

ЧО- Тракийско-Странджанска област - урок за петък. От работните листове стр.11/12. Приложение, за да се упражните тук.

***

 

Домашното от 17.10.2016 г. ПОНЕДЕЛНИК

четене - "Майката на врабчето" - гладко.

бълг. език - "Редактиране на текст", да се знаят видовете редактиране. От помагалото стр. 18/упр. 1 редактирайте и препишете в тетрадка за домашно, отговорете и на въпросите след текста.

математика - Урок 20 и 21 в помагалото. Римски цифри.

ЧП - "Сили" - урок в учебника и от  раб. листове стр.17/18. Приложение тук.

***

Домашпното от ПЕТЪК 14.10.2016 г.

ЗИП БЕЛ - "Умеем ли да си служим с различни видове текст" - стр.15 /3, да се напише кратък разказ със заглавие и от минимум 5-6 изречения.

ЗИП ЧО - Да се попълни   тази    таблицата за втоник за часа по ЧО. От раб. листове стр.9/10.

Italiano - Да се преведе всичко, което е писано в час. ( Ха да видим сега, кой е писал в часа и кой не е!)

***

Утре по  ЧО ще ви дам тест върху последните три урока ( Дунавска област, Старопланинскаобласт, Средна гора и Задбалкански котловини). Прочетете уроците в учебника, за да си ги припомните. Упражнете се и тук.

За уроците по математика  си носете линия, молив и пергел, транспортир.

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 13.10.2016 г.

математика - Урок 19 "Окръжност" в помагалото

ЧП- "Звук" - урок в учебника и от работните листове стр.16/зад.4 и 5 . Приложение за звук тук.

четене -  "Есен" В.Петров- гладко четене.

италиански език -

Да се препишат и преведат стр. 9, 10 и 11

Нови думи:

scatola - кутия

nido – гнездо

vicino a – близо до

lontano da – далече от

astronave – космически кораб

Тези думи да се напишат по 2 реда и да се научат.

***

За обръщение се упражнете тук.

Домашното от СРЯДА 12.10.2016 г.

четене -"Калинката" - 132 стр.

математика  - 18 урок "Сравняване на числата".

***

Домашното от ВТОРНИК 11.10.2016

четене - "Дядо Петко и баба Петка" - гладко.

бълг. език - "Правопис на пряка и авторова реч" -УТ стр.13/14.  Упражни ТУК.

математика - Урок 17 - 4 583 = 4 хил. + 5 стот. + 8 дес. + 3 ед.,  в сборника - урок 17.

ЧО - "Задбалкански котловини. Витоша и Средна гора" -урок, от УТ стр. 8.

***

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 10.10.2016 г.

четене - "Глупава хубавица"- гладко четене.  

​БЕ - "Видове реч" - от помагалото стр. 32 и 33. Преписва се въпросът и верният отговор, текстовете може да не преписвате. За пряка и авторова реч, упражни се тук.

математика- "Числата над 1  000 000 и записване на числата" в сборника - урок 15 и 16.

ЧП - "Движение на телата" - урок, раб. листове стр.15/16 , упр.1,2,3,4 (тези които са за движение само),

"Свойства и употреба на веществата" - от УТ стр.9

***

 

Домашното от ПЕТЪК 07.10.2016 г.

ЗИП ЧО -  Дунавска равнина и Старопланинска област  упражнение върху двата урока и таблиците.

За Старопланинска област се упражни тук.

ЗИП БЕЛ - "Умеем ли да общуваме" стр.12 упр. 2 писмен преразказ  на текста в тетрадката по ЗИП за другия петък.

музика - Остава си песента "Да протегнем на някой ръка".

италиански -Новите думи по 2 реда. Глаголът VENIRE да се научи, да се преведе писмено урока  "Sono Pingo e vengo da Marte"

Имате качен материал с превод на Урок 1 в секцията по италиански.

***

 

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 6.10.2016 г.

четене  - "Глупавата хубавица" - гладко за понеделник.

ЧП - "Водата при различни температури" и "Замърсяване и пречистване на водите"- 2 урока за понеделник , от работните листове стр. 11 и 12.

В понеделник ще има и тест върху изучения дял по ЧП. Да се носят работните листове.

математика - Няма нов урок, да се попълнят всички уроци в помагалото  и УТ до 14 включително. За числата до 1 000 0000 се упражнете и тук.

***

 

Домашното от СРЯДА 5.10.2016 г.

математика - Утре е входното ниво. Подгответе се още веднъж тук. Урок 14 и 11 в помагалото.

В четвъртък имате два часа италиански. Правите ли преговор? Входното ниво ще е нещо подобно на това тук.

***

Домашното от ВТОРНИК 4.10.2016 г.

четене - "Трици и халва" - гладко четене.

български език - "Видове текст- упражнение" - УТ стр. 11 (за понеделиник)

Утре сряда имаме 2 часа Развитие на речта, да се носи ученика по български език.

математика -  Урок 12 и 13 в помагалото , "Числата от 1001 до 100 000".

ЧО - "Старопланинска област" - урок, УТ стр.7  (за петъка по ЗИП ЧО).

***

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 3.10.2016 г.

четене - "Том постъпва великодушно" - още да се чете до гладко.

бълг. език - "Видове текст" - от помагалото стр. 22/ 1,2,3 и 4.

математика - "Измерване на дължини" в сборника - урок 10.

ЧП - "Измерване на температурата" - от работните листове стр.9 и 10.

***

 

Домашното от ПЕТЪК 30.09.2016 г.

ЗИП БЕЛ - От помагалото по ЗИП - "Препоръчваме прочетена книга" стр. 8 и 9.

Музика - "Да протегнем на някой ръка" - за другия път да се знае текста наузуст. Песента в раздел "Песни за 4 клас".

ЧО ЗИП- "Пред Картата на моята родина" от учебника, от УТ стр 5 .

За вторник имате урока за Дунаваката равнина и домашното към него.

***

 

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 29.09.2016 г.

четене - "Том постъпва великодушно" - гладко.

математика - Урок 9 в помагалото - "Геометрични задачи".

ЧП - От работните листове стр.3/4.

***

 

Домашното от СРЯДА 28.09.2016 г.

четене - "Госпожица Хъни" на стр.130  в читанката -  извънкласно четене.

бълг. език -  "Текст. Особености на текста" - от УТ стр. 9 за понеделник да се напише кратък разказ с поне 5 изречения на тема "Детски мечти".

За текст и тема на текста едно приложение, за да се упражните тук.

математика - Урок 8 от помагалото-"Текстови задачи".

***

 

Домашното от ВТОРНИК 27.09.2016 г

За сряда 28.09 носете български език и четене за двата часа  по БЕЛ

четене - "Тайна"- гладко.

български език - От помагалото стр. 14/упр. 5, стр.16/упр. 3 и 5.

математика - "Намиране на неизвестно делимо и множител", урок 7 в помагалото.

ЧО - "Дунавска равнина"- урок, а от работните листове стр. 5 и 6, от УТ стр.5 и 6

Упражнете се, след като си научите урока  за Дунваската равнина, ето  тук.

Препоръчвам ви да направите всички тестове (вкл. и новите два), линковете към които са на началната страница отдясно.

***

 

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 26.09.2016 г

четене - "Лунна сила"- гладко.

бълг. език - УТ стр.5 цялата , "Глагол"- преговор"

математика - Урок 6 в помагалото "Деление"

ЧП - "Почва" -урок в учебника, а от работни листове стр.7/8

За полезни изкопаеми  едно приложение тук.

Следва входното ниво по ЧП в четвъртък.

***

 

 

Не забравяйте да си донесете за сряда помагалото за часа на класа "Спазвам правилата".

Домашното  от сряда 21.09.2016 г.

математика - Урок  5 в помагалото

***

 

Домашното от вторник 20.09.2016 г.

четене - "Госпожица Хъни" четене и илюстрация в тетрадката за понеделник.

български език - "Лично местоимение" - от помагалото стр. 138/упр.1,2,3,4,5 в домашна тетрадка за понеделник 26.09.

УТРЕ –(СРЯДА) ИМАМЕ РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ДА СЕ НОСИ: УЧЕБНИКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ТЕТРАДКА № 3 И  ТЕТРАДКА С ШИРОК РЕД ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА.

математика -Урок 4 "Намиране на неизвестно умаляемо и събираемо" в помагалото за сряда.

ЧО - "България на картата на света и Европа" урок за другия вторник 27.09. От УТ стр 4 цялата.

 

***

 

Домашното от понеделник 19.09.2016 г.

четене - "Госпожица Хъни"- гладко четене. Във вторник продължаваме да работим върху същото произведение.

бълг. език - "Съществително име, прилагателно име" - преговор . От помагалото стр.112/10, 11,12 упр. и на стр.122/20 упр. да се напишат в тетрадката за домашно.

математика - Урок 3 в помагалото  за изваждане на числата до 1000.

ЧП - "Полезни изкопаеми" - урок в учебника. От работните листове стр. 7 и 8, ако има за почва не ги пишете..

***

Домашното от събота 17.09.2016 г.

четене - "Какво прави Кристофър Робин всяка сутрин?"- гладко и изразително за понеделник.

бълг. език - "Състав на думата" - урок , а от помагалото по ЗИП стр.6 и 7, упр.4, 5, 6, 7. + стр.3 цялата в УТ. Да се донесе за проверка в понеделник  за часа по български.

математика - Урок 2 от помагалото "Събиране на числата до 1000".

Човекът и обществото - "Родината, човекът и обществото" - урок в учебника, от  УТ стр.3.

***

 

Домашното от 16.09.2016 г. (петък)

четене - "Най-хубавият час " на стр.3  в читанката гладко и изразително. От УТ по четене на стр.3/ упр. 4 с поне 4-5 изречения да разкажете за вашите мечти.

бълг. език - "Текст. Изречение.Преговор" - урокът на стр.2 в учебника. За домашно  за утре да се напише от помагалото по ЗИП

на стр.6/упр. 1, 2 и 3. И да се донесе утре заедно с българския език. Утре пак ще дам домашното от ЗИП-а.

математика - 1 урок "Числата до 1000" в помагалото на Булвест.

ЧП - "Свойства на  веществата" урок от учебника на стр.5-6. От работните листове стр.5 и 6.

***