Домашното от ПЕТЪК 30.09.2016 г.

ЗИП БЕЛ - От помагалото по ЗИП - "Препоръчваме прочетена книга" стр. 8 и 9.

Музика - "Да протегнем на някой ръка" - за другия път да се знае текста наузуст. Песента в раздел "Песни за 4 клас".

ЧО ЗИП- "Пред Картата на моята родина" от учебника, от УТ стр 5 .

За вторник имате урока за Дунаваката равнина и домашното към него.

***

 

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 29.09.2016 г.

четене - "Том постъпва великодушно" - гладко.

математика - Урок 9 в помагалото - "Геометрични задачи".

ЧП - От работните листове стр.3/4.

***

 

Домашното от СРЯДА 28.09.2016 г.

четене - "Госпожица Хъни" на стр.130  в читанката -  извънкласно четене.

бълг. език -  "Текст. Особености на текста" - от УТ стр. 9 за понеделник да се напише кратък разказ с поне 5 изречения на тема "Детски мечти".

За текст и тема на текста едно приложение, за да се упражните тук.

математика - Урок 8 от помагалото-"Текстови задачи".

***

 

Домашното от ВТОРНИК 27.09.2016 г

За сряда 28.09 носете български език и четене за двата часа  по БЕЛ

четене - "Тайна"- гладко.

български език - От помагалото стр. 14/упр. 5, стр.16/упр. 3 и 5.

математика - "Намиране на неизвестно делимо и множител", урок 7 в помагалото.

ЧО - "Дунавска равнина"- урок, а от работните листове стр. 5 и 6, от УТ стр.5 и 6

Упражнете се, след като си научите урока  за Дунваската равнина, ето  тук.

Препоръчвам ви да направите всички тестове (вкл. и новите два), линковете към които са на началната страница отдясно.

***

 

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 26.09.2016 г

четене - "Лунна сила"- гладко.

бълг. език - УТ стр.5 цялата , "Глагол"- преговор"

математика - Урок 6 в помагалото "Деление"

ЧП - "Почва" -урок в учебника, а от работни листове стр.7/8

За полезни изкопаеми  едно приложение тук.

Следва входното ниво по ЧП в четвъртък.

***

 

 

Не забравяйте да си донесете за сряда помагалото за часа на класа "Спазвам правилата".

Домашното  от сряда 21.09.2016 г.

математика - Урок  5 в помагалото

***

 

Домашното от вторник 20.09.2016 г.

четене - "Госпожица Хъни" четене и илюстрация в тетрадката за понеделник.

български език - "Лично местоимение" - от помагалото стр. 138/упр.1,2,3,4,5 в домашна тетрадка за понеделник 26.09.

УТРЕ –(СРЯДА) ИМАМЕ РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ДА СЕ НОСИ: УЧЕБНИКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ТЕТРАДКА № 3 И  ТЕТРАДКА С ШИРОК РЕД ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА.

математика -Урок 4 "Намиране на неизвестно умаляемо и събираемо" в помагалото за сряда.

ЧО - "България на картата на света и Европа" урок за другия вторник 27.09. От УТ стр 4 цялата.

 

***

 

Домашното от понеделник 19.09.2016 г.

четене - "Госпожица Хъни"- гладко четене. Във вторник продължаваме да работим върху същото произведение.

бълг. език - "Съществително име, прилагателно име" - преговор . От помагалото стр.112/10, 11,12 упр. и на стр.122/20 упр. да се напишат в тетрадката за домашно.

математика - Урок 3 в помагалото  за изваждане на числата до 1000.

ЧП - "Полезни изкопаеми" - урок в учебника. От работните листове стр. 7 и 8, ако има за почва не ги пишете..

***

Домашното от събота 17.09.2016 г.

четене - "Какво прави Кристофър Робин всяка сутрин?"- гладко и изразително за понеделник.

бълг. език - "Състав на думата" - урок , а от помагалото по ЗИП стр.6 и 7, упр.4, 5, 6, 7. + стр.3 цялата в УТ. Да се донесе за проверка в понеделник  за часа по български.

математика - Урок 2 от помагалото "Събиране на числата до 1000".

Човекът и обществото - "Родината, човекът и обществото" - урок в учебника, от  УТ стр.3.

***

 

Домашното от 16.09.2016 г. (петък)

четене - "Най-хубавият час " на стр.3  в читанката гладко и изразително. От УТ по четене на стр.3/ упр. 4 с поне 4-5 изречения да разкажете за вашите мечти.

бълг. език - "Текст. Изречение.Преговор" - урокът на стр.2 в учебника. За домашно  за утре да се напише от помагалото по ЗИП

на стр.6/упр. 1, 2 и 3. И да се донесе утре заедно с българския език. Утре пак ще дам домашното от ЗИП-а.

математика - 1 урок "Числата до 1000" в помагалото на Булвест.

ЧП - "Свойства на  веществата" урок от учебника на стр.5-6. От работните листове стр.5 и 6.

***