Домашното от 17.04.2014 г. (четвъртък)
четене - "Есен настъпи" на стр. 16 в читанката да се чете гладко.
***
Домашните работи от 15.05.2014 г. (вторник)
четене - "Цъфналата роза"- да се чете гладко.
писане - От сборника на стр.103/упр.3 и 4 и на стр.14/упр.7 да се препишат в тетрадката за домашно.
математика - Урок 110 в помагалото.

***

Домашните работи от 14.04.2014 г. (понеделник)
четене - "Цветница" и "Лазарки"
писане - На стр.103. упр.1 и 2 в тетрадката за домашна работа.
математика - 109 урок в помагалото.

***

Домашните от 8.04.2014 г. (вторник)
четене - "Аз съм българче" да се чете гладко и изразително за утре. Който може и наизуст за утре , до петък за всички- наизуст.
писане - От сборника на стр.126/ упр.1 препис в тетрадката и поправяне на грешките.
математика - "Изваждане от 15 на 6 и 9" - урок 106 в помагалото.

 

***

Домашното от 07.04.2014 г. ( понеделник)
четене - "Що е татковина?" да се чете гладко.
писане - От сборника стр.100/упр.1, 2, 3, в тетрадката за домашно да се напишат.
математика - Урок 105 в помагалото  - "Изваждане от 14".

***

 

Домашното от 26.03.2014 г. (сряда)
четене - От книжката на стр.9 приказката "Мързеливата снаха".
писане - От сборника стр.98/ упр.2 препис и схеми на изреченията.
математика - Урок 103 в помагалото.

***

 

Домашното от 25.03.2014 г (вторник)
четене - На стр.4 и 5 в читанката- "Веселата книжка" да се чете гладко и по избор една от гатанките на стр.4
писане - Текст, изречение в УТ . За домашно на стр.99/упр. 3 в сборника- да се отделят изреченията в текста и да се препише.
математика - Урок 102 в помагалото.

***

 

Домашното от 18.03.2014 г. (вторник)
четене - На стр. 93 в буквара - "Благодаря" да се чете гладко.
писане - От сборника на стр.90/ упр.6 да се препише в тетрадката, като преди това се озаглави и се отговори на въпросите след текста.
математика - Урок 98 в помагалото - "Изваждане от 13 на  4 и 9".

***

    Домашното от 17.03.2014 г. (понеделник)
четене - Азбуката да се знае наизуст и на стр.92 стихчето също наизуст.
писане - От сборника на стр.93/упр.7 да се напише в тетрадката за домашно.
математика - Урок 97 в помагалото.

***

 

Домашното от 14.03.2014 г. (петък)
четене - Урокът за понеделник остава "Вълк и котка"- да се чете гладко.
математика - Урок 96 в помагалото.

***

Домашна работа от сряда - 12.03.2014 г
 
четене - "Вълк и лисица"
писане - На стр.91 в сборника упр.2 и 3  да се напишат в тетрадката за домашна работа.
математика - Урок 95 с помагалото - "Изваждане от 12 на 5 и 7.

***

 

 

Домашното от 11.03.2014 г (вторник)
четене - Буквар - "Буквосъчетаниоето "ьо" четене на урока 10 пъти.
писане - От новия сборник на стр. 89 /упр.3 по един ред с думите с "ьо".
математика - Урок 94 в помагалото.

***

Домашното от 6.03.2014 г. (четвъртък)
четене - На стр.108 в буквара- "Професии"
Домашното от 5.03.2014 г. (сряда)
четене - На стр.85 и 86 в буквара обобщение върху изучените букви , "Зън, пчеличке" да се чете.
писане - "Зън, пчеличке" - препис.
математика - Урок 90 и 91 в помагалото.
Да се носи вече тетрадка 3 по математика.

 

Домашните от 4.03.2014 г. (вторник)
четене - Буква "Я" - на стр. 84 и 85 в буквара да се четат и  двата урока.
писане - Малка и главна буква "я" в тетрадката с образец.
математика - Урок 89 в помагалото "Изваждане от 11 на числата 4 и 7".
Да се подготви тетрадка номер 3 по математика.

 

Домашното от 27.02.2014 г.(четвъртък)
четене - На стр.107 в буквара "Метро" - четене с доразказване.
математика - Да се решат задачите от листа и да се оцвети според схемата.

 

Домашното от 25.02.2014 г. (вторник)
четене - Буква "Ю" четене на първата страница в буквара.
писане - Малка буква "ю" в тетрадка с образец.
математика - Урок 86 в помагалото.

 

 

Домашното от 24.02.2014 г. (понеделник)
четене - Затвърждаване на буква "Щ" - четене на втората страница от буквара.
писане - Главната буква "Щ" в тетрадката с образец.
математика - Урок 85 в помагалото .

 

 

Домашното от 20.02.2014 г. (четвъртък)

четене - На стр.110 в буквара "Подаръци от Баба Марта" и "Мамо" да се четат.

 

 

Домашните работи от 18.02.2014 г.(вторник)
четене - Звук и буква "Х" - втората страница.
писане - Главна буква "Х" в тетрадката с образец.
математика - Урок 82 в помагалото.

 

Домашните от 17.02.2014 г.(понеделник)
четене - Звук и буква"Х" на първата страница на буквара.
писане - Малка ръкописна буква "х" в тетрадката с образец.
математика - Урок 81 в помагалото .

 

Домашните от 12.02.2014 г. (сряда)
четене - Буква "Ч" - втората страница.
писане - Главна буква 'Ч" в тетрадката.
математика - Урок 79 в помагалото - прибавяне към 7 на числата 7, 8 и 9.

 

 

 

Домашното от 11.02.2014 г. (вторник)
четене - Звук и буква Цц - на първата страница в буквара.
писане - Малка ръкописна буква"ц" в тетрадката с образец.
математика - Урок 78 в помагалото.
Домашното от 10.01.2014 г. (понеделник)
четене - Буквосъчетанието "дз".
писане - Писане на "дз" в тетрадката с образец.
математика - Урок 77 в помагалото.

 

 

Домашното от 07.02.2014 г. (петък)ЗИП
ЗИП БЕЛ - Препис в тетрадката на упр.2 и 6 от помагалото по ЗИП, урока за "дж" и "ч".
математика - Урок 76 в помагалото .

 

Домашното от 5.02.2014 г. (четвъртък)
 
четене - На стр. 109 от буквара "В. Левски и 3 март".
писане и математика - Да се напишат упражненията и задачите на листа, който раздадох.

 

 

    Домашното от 5.02.2014 г. (сряда)
четене - Звук и буква Ч,ч и двете страници на буквара да се четат 10 пъти.
писане - Главна и малка ръкописна буква "ч" в тетрадката с образец.
математика - Урок 75 в помагалото на "Булвест".

 

 

Домашното от 31.01.2014 г. (петък)
ЗИП БЕЛ - "Колко много съгласни знаем" да се напише в помагалото ( от отсъстващите за този ден).
математика- Урок 74 в помагалото. Отсъстващите пишат и в учебника и УТ.
Програмата за сряда вижте в раздела "Учебна програма".
 
Домашното от  30.01.2014 г. (четвъртък)
четене - На стр. 68 и 69 в буквара обобщение на изучените двойки звучни и беззвучни съгласни- четене на думите. Урокът за "Дж" остава за учене до сряда.

 

Домашното от сряда 29.01.2014 г. (сряда)
четене - Буквосъчетанието Дж и двете страници.
писане - писане на дж в тетрадка с образец.
математика - Урок 73 в помагалото.
Домашното за 28.01.2014 г. (вторник)
четене - Втората страница на урока за буква "К".
писане - Главна буква "К".
математика - Урок 72 в помагалото.

 

Домашното от 27.01.2014 г. (понеделник)
четене - Звук и буква "К" - първата страница.
писане- Малка ръкописна буква "к".
математика - Урок 71 в помагалото.

 

 

ДОМАШНОТО ОТ 24.01.2014 Г. (ПЕТЪК)

ЗИП БЕЛ - "Шарената книжка " - за тези, които отсъстват.

математика - 69 и 70 урок в помагалото. (  9+6: 9+7: 9+8; 9+9)

 

 

Домашното от 22.01.2014 г. (сряда)
четене - Звук и буква Гг - и двете страници на буквара.
писане - Главна и малка ръкописна буква Гг в тетрадката с образци.
математика - Урок 68 в помагалото (9+4 и 9+5).
 

 

 

Домашното от 21.01.2014 г. (вторник)
четене - "Шишо шие" и думите към урока - да се четат гладко.
писане- Главна буква"Ш" в тетрадката.
математика - Урок 67 в помагалото (9+2 и 9+3).

 

Домашните от 20.01.2014 г. (понеделник)
четене - Звук и буква Шш. На стр.62 урока да се чете.
писане - Малка буква "ш" в тетрадката с образец.
математика - Урок 65 и 66 в помагалото на "Булвест"
роден край - Да се довърши оцветяването в УТ за сезоните.