Домашното от 19.09.2014 г. (петък)

ЗИП БЕЛ- Да се довършат на стр.7/упр.7 и 8 от помагалото по ЗИП. Упр.7 да се препише в тетрадката по ЗИП.

ЗИП Математика -  На стр.5 /зад.10, 11,12. Задача 11 да се напише в тетрадката по ЗИП с квадратчетата със съкратено условие.

Изобразително- Да се довърши рисунката "Случка от ваканцията".

***

Домашното от 18.09.2014 г. (четвъртък)

Бълг език - От помагалото стр.23/упр.2 и стр.24/упр.4 в домашната тетрадка.

Математика - Урок 3 в помагалото и в учебната тетрадка по математика.

***

 

Домашното от 17.09.2014 г. (сряда)

математика - Урок 2 в помагалото по математика.

***

Домашните работи на 16.09.2014 г. (вторник)

четене - На стр. 3 и стр. 5 в читанката : "Гатанка", "На Училище", "Светлина". Да се четат, а едно от стихчетата по избор- наизуст. В учебната тетрадка по четене да се направят илюстрациите на стр.3 и 5 към съответните произведения.

бълг. език - От помагалото по бълг. език ( зеленото) на стр.19/ упр.2 да се подредят изреченията по смисъл и текста да се препише в тетрадката за домашна работа.

математика - Урок 1 в помагалото "Задачи по математика"- целия.

музика - За петък първите два куплета на песента "Родина" - да се знаят наизуст.

***