Домашното от 8.05.2014 г. (вторник)

четене - "Какъв да стана" - да се научи наизуст за понеделник, а "Тон-бонбон" да се чете изразително.

***

Домашното от 7.05.2014 г. (понеделник)
четене - "Квакащата пощенска кутия" да се чете гладко.
писане - На стр. 117/ упр.7 и на стр.118/упр.8 в тетрадката.
математика - Урок 118 в помагалото.

***

Домашното от 24.04.2013 г. (четвъртък)
четене - "Дядо и ряпа" да се чете гладко.

***

 

23.04.2014 сряда
Четене-"Кой ще работи и кой ще яде"
Писане -стр.113,упр.1и 2.
Математика-Урок 113.