Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 24.10.2016 г.

четене - "Приказка за гвоздеите"

бълг. език - "Видове изречения по цел на общуване, интонация и словоред", от сборника стр.37/упр.2-а,б,в, стр.38/упр. 11, стр.39/упр. 15

Приложение за видовете изречения по цел на изказване - тук.

математика -"Събиране и изваждане до 1 000 000 без преминаване"-25 урок в помагалото.

Приложение събиране и изваждане до 1 000 000 без преминаване - тук.

ЧП - "Енергия и околна среда" и "Движение и енергия". В четвъртък ще има тест върху дяла (включващ движение, звук, сили и енергия), подгответе се. Работните листове стр.19/20.

 

***

Домашното от 21.10. 2016г. ПЕТЪК

ЧО ЗИП - "Рила и Пирин" -урока за вторник, от работните листове стр.13,14. УТ стр. 10. Попълнете новата географска област в таблицата за областите. Приложение - тук.

БЕЛ ЗИП - От помагалото по ЗИП стр.16/упр.3 кратка приказка за другата седмица по ЗИП.

italiano - Първата група да си нарави поправка на самостоятелната работа. Сгрешените думи или изречения поне по 3 пъти.

***

Домашното от 20.11.2016 г. (четвъртък)

четене - "Лявото око на царя" и на стр 12 в УТ да се попълни.

ЧП - "Енергия" - урок. Приложение тук и  тук.

математика - Урок 24 Събиране до 100 000 без преминаване.

италиански език - Да се преведат въпросите и отговорите от последнта 4-та част на упражнението на стр.12.

Утре и двете групи по италиански ще имат италиански с г-жа Грдинарова в 304 стая.

***

 

Домашното от 19.10.2016 г. сряда

математика - Урок 22 в помагалото.

За четвъртък имате домашно и урок по ЧП и италиански.

***

В сряда по Развитие на речта ще правим 2 часа преразказ за Пипи. Носете си учебниците по български език.
В сряда предстои самостоятелна работа по математика върху числата до 1000000.

Домашното от ВТОРНИК 18.10.2016 г.

четене - "Лявото око на царя" - гладко за четвъртък.

математика - Урок 23 "Събиране и изваждане до 10 000" и ако има непопълнени уроци дотук ( без 22, който ще дам утре), да се напишат. Следва сам. работа утре.

ЧО- Тракийско-Странджанска област - урок за петък. От работните листове стр.11/12. Приложение, за да се упражните тук.

***

 

Домашното от 17.10.2016 г. ПОНЕДЕЛНИК

четене - "Майката на врабчето" - гладко.

бълг. език - "Редактиране на текст", да се знаят видовете редактиране. От помагалото стр. 18/упр. 1 редактирайте и препишете в тетрадка за домашно, отговорете и на въпросите след текста.

математика - Урок 20 и 21 в помагалото. Римски цифри.

ЧП - "Сили" - урок в учебника и от  раб. листове стр.17/18. Приложение тук.

***

Домашпното от ПЕТЪК 14.10.2016 г.

ЗИП БЕЛ - "Умеем ли да си служим с различни видове текст" - стр.15 /3, да се напише кратък разказ със заглавие и от минимум 5-6 изречения.

ЗИП ЧО - Да се попълни   тази    таблицата за втоник за часа по ЧО. От раб. листове стр.9/10.

Italiano - Да се преведе всичко, което е писано в час. ( Ха да видим сега, кой е писал в часа и кой не е!)

***

Утре по  ЧО ще ви дам тест върху последните три урока ( Дунавска област, Старопланинскаобласт, Средна гора и Задбалкански котловини). Прочетете уроците в учебника, за да си ги припомните. Упражнете се и тук.

За уроците по математика  си носете линия, молив и пергел, транспортир.

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 13.10.2016 г.

математика - Урок 19 "Окръжност" в помагалото

ЧП- "Звук" - урок в учебника и от работните листове стр.16/зад.4 и 5 . Приложение за звук тук.

четене -  "Есен" В.Петров- гладко четене.

италиански език -

Да се препишат и преведат стр. 9, 10 и 11

Нови думи:

scatola - кутия

nido – гнездо

vicino a – близо до

lontano da – далече от

astronave – космически кораб

Тези думи да се напишат по 2 реда и да се научат.

***

За обръщение се упражнете тук.

Домашното от СРЯДА 12.10.2016 г.

четене -"Калинката" - 132 стр.

математика  - 18 урок "Сравняване на числата".

***

Домашното от ВТОРНИК 11.10.2016

четене - "Дядо Петко и баба Петка" - гладко.

бълг. език - "Правопис на пряка и авторова реч" -УТ стр.13/14.  Упражни ТУК.

математика - Урок 17 - 4 583 = 4 хил. + 5 стот. + 8 дес. + 3 ед.,  в сборника - урок 17.

ЧО - "Задбалкански котловини. Витоша и Средна гора" -урок, от УТ стр. 8.

***

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 10.10.2016 г.

четене - "Глупава хубавица"- гладко четене.  

​БЕ - "Видове реч" - от помагалото стр. 32 и 33. Преписва се въпросът и верният отговор, текстовете може да не преписвате. За пряка и авторова реч, упражни се тук.

математика- "Числата над 1  000 000 и записване на числата" в сборника - урок 15 и 16.

ЧП - "Движение на телата" - урок, раб. листове стр.15/16 , упр.1,2,3,4 (тези които са за движение само),

"Свойства и употреба на веществата" - от УТ стр.9

***

 

Домашното от ПЕТЪК 07.10.2016 г.

ЗИП ЧО -  Дунавска равнина и Старопланинска област  упражнение върху двата урока и таблиците.

За Старопланинска област се упражни тук.

ЗИП БЕЛ - "Умеем ли да общуваме" стр.12 упр. 2 писмен преразказ  на текста в тетрадката по ЗИП за другия петък.

музика - Остава си песента "Да протегнем на някой ръка".

италиански -Новите думи по 2 реда. Глаголът VENIRE да се научи, да се преведе писмено урока  "Sono Pingo e vengo da Marte"

Имате качен материал с превод на Урок 1 в секцията по италиански.

***

 

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 6.10.2016 г.

четене  - "Глупавата хубавица" - гладко за понеделник.

ЧП - "Водата при различни температури" и "Замърсяване и пречистване на водите"- 2 урока за понеделник , от работните листове стр. 11 и 12.

В понеделник ще има и тест върху изучения дял по ЧП. Да се носят работните листове.

математика - Няма нов урок, да се попълнят всички уроци в помагалото  и УТ до 14 включително. За числата до 1 000 0000 се упражнете и тук.

***

 

Домашното от СРЯДА 5.10.2016 г.

математика - Утре е входното ниво. Подгответе се още веднъж тук. Урок 14 и 11 в помагалото.

В четвъртък имате два часа италиански. Правите ли преговор? Входното ниво ще е нещо подобно на това тук.

***

Домашното от ВТОРНИК 4.10.2016 г.

четене - "Трици и халва" - гладко четене.

български език - "Видове текст- упражнение" - УТ стр. 11 (за понеделиник)

Утре сряда имаме 2 часа Развитие на речта, да се носи ученика по български език.

математика -  Урок 12 и 13 в помагалото , "Числата от 1001 до 100 000".

ЧО - "Старопланинска област" - урок, УТ стр.7  (за петъка по ЗИП ЧО).

***

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 3.10.2016 г.

четене - "Том постъпва великодушно" - още да се чете до гладко.

бълг. език - "Видове текст" - от помагалото стр. 22/ 1,2,3 и 4.

математика - "Измерване на дължини" в сборника - урок 10.

ЧП - "Измерване на температурата" - от работните листове стр.9 и 10.

***

 

Домашното от ПЕТЪК 30.09.2016 г.

ЗИП БЕЛ - От помагалото по ЗИП - "Препоръчваме прочетена книга" стр. 8 и 9.

Музика - "Да протегнем на някой ръка" - за другия път да се знае текста наузуст. Песента в раздел "Песни за 4 клас".

ЧО ЗИП- "Пред Картата на моята родина" от учебника, от УТ стр 5 .

За вторник имате урока за Дунаваката равнина и домашното към него.

***

 

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 29.09.2016 г.

четене - "Том постъпва великодушно" - гладко.

математика - Урок 9 в помагалото - "Геометрични задачи".

ЧП - От работните листове стр.3/4.

***

 

Домашното от СРЯДА 28.09.2016 г.

четене - "Госпожица Хъни" на стр.130  в читанката -  извънкласно четене.

бълг. език -  "Текст. Особености на текста" - от УТ стр. 9 за понеделник да се напише кратък разказ с поне 5 изречения на тема "Детски мечти".

За текст и тема на текста едно приложение, за да се упражните тук.

математика - Урок 8 от помагалото-"Текстови задачи".

***

 

Домашното от ВТОРНИК 27.09.2016 г

За сряда 28.09 носете български език и четене за двата часа  по БЕЛ

четене - "Тайна"- гладко.

български език - От помагалото стр. 14/упр. 5, стр.16/упр. 3 и 5.

математика - "Намиране на неизвестно делимо и множител", урок 7 в помагалото.

ЧО - "Дунавска равнина"- урок, а от работните листове стр. 5 и 6, от УТ стр.5 и 6

Упражнете се, след като си научите урока  за Дунваската равнина, ето  тук.

Препоръчвам ви да направите всички тестове (вкл. и новите два), линковете към които са на началната страница отдясно.

***

 

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 26.09.2016 г

четене - "Лунна сила"- гладко.

бълг. език - УТ стр.5 цялата , "Глагол"- преговор"

математика - Урок 6 в помагалото "Деление"

ЧП - "Почва" -урок в учебника, а от работни листове стр.7/8

За полезни изкопаеми  едно приложение тук.

Следва входното ниво по ЧП в четвъртък.

***

 

 

Не забравяйте да си донесете за сряда помагалото за часа на класа "Спазвам правилата".

Домашното  от сряда 21.09.2016 г.

математика - Урок  5 в помагалото

***

 

Домашното от вторник 20.09.2016 г.

четене - "Госпожица Хъни" четене и илюстрация в тетрадката за понеделник.

български език - "Лично местоимение" - от помагалото стр. 138/упр.1,2,3,4,5 в домашна тетрадка за понеделник 26.09.

УТРЕ –(СРЯДА) ИМАМЕ РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ДА СЕ НОСИ: УЧЕБНИКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ТЕТРАДКА № 3 И  ТЕТРАДКА С ШИРОК РЕД ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА.

математика -Урок 4 "Намиране на неизвестно умаляемо и събираемо" в помагалото за сряда.

ЧО - "България на картата на света и Европа" урок за другия вторник 27.09. От УТ стр 4 цялата.

 

***

 

Домашното от понеделник 19.09.2016 г.

четене - "Госпожица Хъни"- гладко четене. Във вторник продължаваме да работим върху същото произведение.

бълг. език - "Съществително име, прилагателно име" - преговор . От помагалото стр.112/10, 11,12 упр. и на стр.122/20 упр. да се напишат в тетрадката за домашно.

математика - Урок 3 в помагалото  за изваждане на числата до 1000.

ЧП - "Полезни изкопаеми" - урок в учебника. От работните листове стр. 7 и 8, ако има за почва не ги пишете..

***

Домашното от събота 17.09.2016 г.

четене - "Какво прави Кристофър Робин всяка сутрин?"- гладко и изразително за понеделник.

бълг. език - "Състав на думата" - урок , а от помагалото по ЗИП стр.6 и 7, упр.4, 5, 6, 7. + стр.3 цялата в УТ. Да се донесе за проверка в понеделник  за часа по български.

математика - Урок 2 от помагалото "Събиране на числата до 1000".

Човекът и обществото - "Родината, човекът и обществото" - урок в учебника, от  УТ стр.3.

***

 

Домашното от 16.09.2016 г. (петък)

четене - "Най-хубавият час " на стр.3  в читанката гладко и изразително. От УТ по четене на стр.3/ упр. 4 с поне 4-5 изречения да разкажете за вашите мечти.

бълг. език - "Текст. Изречение.Преговор" - урокът на стр.2 в учебника. За домашно  за утре да се напише от помагалото по ЗИП

на стр.6/упр. 1, 2 и 3. И да се донесе утре заедно с българския език. Утре пак ще дам домашното от ЗИП-а.

математика - 1 урок "Числата до 1000" в помагалото на Булвест.

ЧП - "Свойства на  веществата" урок от учебника на стр.5-6. От работните листове стр.5 и 6.

***