Домашното от 19.05.2015 г. (вторник)

четене - "Зоопарк" от листчето за вторник 26.05 + илюстрация.

***

Домашното от 18.05.2015 г. (понеделник)

четене - "Подскок" от листчето - гладко четене.

***

Домашното от 13.05.2015 г. (сряда)

четене - "Празник"-наизуст за понеделник и УТ стр.46 цялата.

***

Домашното от 12.05.2015 г. (вторник)

четене - "Защо усмихват се" - четене и в УТ стр.45 цялата.

***

Домашното от 11.05.2015 г. (понеделник)

ЧЕТЕНЕ - "КАК СЕ РЕДЯТ КУБЧЕТА"- гладко четене и илюстрация.

БЕЛ - УТ стр. 31- цялата.

математика - допълнителни задачи на стр56 в УТ.

***

Д0машното от 7.05.2015 г. (четвъртък)

БЕЛ - УТ стр. 30 цялата

***

Домашното от 5.05.2015

четене - "Покана за рожден ден" наизуст за понеделник 11.05. и УТ стр.44 зад.2 картичката.

БЕЛ - УТ стр. 29 цялата.

математика - УТ стр.53 ( 110 урок) и стр. 54 допълнителните задачи.

музика - "Днес ден славен" за петък 8.05.

***

Домашна работа от 4.05.2015 г. (понеделник)

четене- "Вълшебното дърво" гладко четене.

БЕЛ- стр. 84 / упр. 7 и 8, УТ стр.28 цялата

математика - 110 урок

***

Домашното от 28.04.2015 (сряда)

четене - "Закачка"- наизуст.

математика - Урок 109 в помагало и УТ.

 

Домашното от 28.04.2015 г. (вторник)

четене - "Вълшебната леха" четене и илюстрация на градинката.

БЕЛ - УТ стр.27/упр.1

математика - Урок 108

***

Домашното от 27.04.2015 г.

четене- "Май" и "Името на май" - по избор едно от двете стихотворения наизуст .

БЕЛ - УТ стр.26/упр. 1,2,3.

математика - 107 урок  в помагалото.

***

Домашното от 24.04.2015 г. ( петък)

ЗИП Математика - стр.61/зад.7 и 8.

музика - "Посрещане"

***

Домашното от 23.04.2015 г. (четвъртък)

четене - "Вълшебници" четене и илюстрация за понеделник.

****

Домашната работа от 22.04.2015 г. (сряда)

четене - "Вълк и щърк" четене и писмен преразказ на баснята в тетрадката по четене.

математика- Урок 106 в помагалото и УТ.

****

Домашното от 21.04.2015 г. (вторник)

четене - "Пътници и мечка" четене + илюстрация.

БЕЛ - УТ стр.25/ упр.1 и 2 да се препишат в домашната тетрадка.

математика - Урок 105 в помагалото.

околен свят- "Грижа за здравето"

***

Домашното от 20.04.2015 г. (понеделник)

четене - "Срещу Великден" гладко четене.

математика - От УТ 104 урок 46-47 стр.

БЕЛ - От учебника на стр.67/упр.3 да се напише кратък текст по картинката с гълъбчетата.

***

Домашното от 15.04.2015 г. (сряда)

четене -"Великденска свещица"- наизуст

математика - Урок 104 "Проверете можете ли сами"

****

 

Домашното от 14.04.2015г.

четене - "Къпането на мечетата" - четене и илюстрация.

БЕЛ - Текст, стр.19/упр.3.

математика - Урок 103

окоен свят- Грижи за здравето.

***

Домашното от 01.04.2015 г.

четене - "Тюленчето"

математика - Урок 102 Умножение и деление с 2,4,8.

по италиански- Да се знае спрежението на глаголите essere  и abitare.   Да се довършат рисунките на стр. 53 в учебника. Да се научат 5 - те поздрава.

***

Домашното от 31.03.2015 г. ( вторник)

четене - "Тюленчето" гладко четене.

математика - Урок 101 в помагалото.

околен свят - "Нашата храна" стр.30 УТ , упр. 2,3 и 4

 

Домашното от 30.03.2015 г. (понеделник)

четене _ "Лазарки" да се научи наизуст.

БЕЛ - На стр. в учебника 2,3,4 и 5. Упражнение за сам. работа във вторник.

математика - Урок 100.

***

Домашното от 25.03.2015 г. (сряда)

четене - "Стражата на кълвача" гладко четене за понеделник

математика - Урок 99, Деление на число със себе си, деление с 1 и деление на 0 с число.

Предстои самостоятелна работа по БЕЛ върху съобщително и въпросително изречение.

Утре по развитие на речта ще пишем  описание на домашен любимец.

***

 

Домашното от 24.03.2015 г. (вторник)

четене - "Врабец" гладко четене

БЕЛ- Да се напишат 5 съобщителни изречения и после да се превърнат във въпросителни, ползвайки въпросителните думи.

математика - Урок 98- "Умножение с 1 и 0"

***

Домашна работа от 23.03.2015 г. (понеделник)

четене - "Сестрички" да се чете изразително.

БЕЛ - стр.26/ упр.5 .

математика - Урок 97.

Утре ще има сам. работа по околен свят в/у последните 3 урока.

***

Домашното от 21.03.2015 г. (събота)

четене " Лакомото мече" за понеделник

математика - Деление с 9 урок 96.

***

Домашното от 20.03.2015 (петък)

музика - "Би що би зима" за вторник

***

Домашното от 19.03.2015 г. (четвъртък)

четене - "Лакомото мече" за понеделник.

***

Домашното от 18.03.2015 г. (сряда)

четене - "Баба" гладко четене за четвъртък.

математика - 95 урок и таблицата за умножение с 9.

***

Домашното от 17.03.2015г. (вторник)

четене - "Кораб" наизуст за утре.

БЕЛ - стр.25/упр2 от сборника.

математика - Урок 94 и таблиците.

музика - "Пролет" за петък.

***

Домашното от 14.03.2015 (понеделник)

четене - "Най-хубавото" четене .

БЕЛ - Съобщително изречение стр.25/упр.3 препис в тетрадката.

математика- Урок 93

***

Домашното от 13.03.2015 г. (петък)

БЕЛ ЗИП - На стр.55 в помагалото по ЗИП упр. 5. Да се напише кратък разказ ( 4-6 изречения) по картинката.

ЗИП Математика - останалите задачи на стр.53.

***

Домашното от 11.03.2015 г. (сряда)

четене- "Най-хубавото- що е то?"- гладко четене  и в УТ стр. 35 +илюстрация.

математика - Таблица  за деление с 8 и урок 92.

***

Домашното от 10.03.2015 г. ( вторник)

четене - "Мама" гладко четене

БЕЛ - стр.24/ упр.1

математика - Таблица за умножение с 8 и урок 91 в помагалото.

музика - "Радецки" за петък.

***

Домашното от 9.03.2015 г. (понеделник)

четене - "Най-добрата люлка" - наизуст.

БЕЛ - стр.24/ упр.4 и 5в тетрадката.

математика - Урок 89 и урок 90. 

***

 

Домашното от 6.03.2015 г. (петък)

ЗИП БЕЛ - "Любими приказни герои" стр. 52/53 в помагалото по ЗИП.

ЗИП математика - 24 урок зад.6,7,8,9, и 10 на стр.51

****

Домашното от 5.03.2015 г. (четвъртък)

четене - "Иде пролет"

БЕЛ - Да се направи една от самостоятелните работи за глагол като упражнение за самостоятелната работа, която следва.

***

Домашното от 4.03.2015 г. (сряда)

четене - "Къде е пролетта"

математика - Урок 88 , таблица за деление със 7.

За утре( четвъртък) да се носи БЕЛ и четене.

По изобразително изкуство е необходим пластилин.

***

Домашното от 27.02.2015 г (петък)

ЗИП БЕЛ - стр.50/2 и стр.51/5

ЗИП Математика - стр.48/3 и 49/5

***

Домашното от 25.02.2015 г. (сряда)

математика - Урок 86 и 87. Таблица за умножение със 7.

БЕЛ -"Поздрав за мама" и "Мама" стр. 93

***

Домашното от 24.02.2015 г. ( вторник)

четене - "Трети март" и "Паметник"

БЕЛ - стр. 106/ 6 и 7 упр.

математика - Урок 85 умножение и деление с 6.

Музика - "Март"

***

Домашното от 23.02.2015 г. (понеделник)

четене " Мартенички" на стр. 91 наизуст.

БЕЛ - стр.105 /упр. 4 и 5. На 5 упр само препис на текста и подчертаване на глаголите.

математика - Деление с 6 - таблицата и урок 84 в помагалото.

***

Домашното от 20.02.2015г. (петък)

ЗИП Математика- стр.47/упр.5,6,7

***

Домашното от 19.02.2015 г. (четвъртък)

четене - "Първи март в България" за понеделник

***

Домашното от  18.02.2015 г. (сряда)

четене - "Мартеници" наизуст.

математика -Умножение с 6 и урок 83.

***

Домашното от 17.02.2015 г. (вторник)

четене - "Първото кокиче" четене и илюстрация.

БЕЛ - Число на глагола стр. 101/2 и стр. 102/1

математика - Урок 82

***

 

Домашното от 16.02.2015 г. (понеделник)

четене - "Баба Марта" и "Гатанка"

БЕЛ- стр.101/упр.1

математика  - Урок 81

***

Домашното от 13.02.2015 г. (петък)

ЗИП БЕЛ - Да се довърши приказката "Рибарят от Чефалу" на стр.45 в помагалото по ЗИП.

музика - "Дена " за вторник

***

 

Домашното от 12.02.2015 г. (четвъртък)

БЕЛ - за петък по ЗИП да се напише писмо до приятел по подобие на писмото , което правихме в тетрадката по развитие на речта. Да се спазват правописните правила за писане на писмо. Правилата са на стр.97 в учебника по БЕЛ.

***

 

Домашната работа от 11.02.2015 г. (сряда)

четене - "Синеокият рибар" четене и думите да се знаят.

математика - Таблица за деление с 4 да се знае и урок 80 от помагалото.

***

 

Домашното от 10.02.2015 г. (вторник)

четене - "Стар Димо" и"Рада войвода" гладко четене + илюстрация на войвода.

БЕЛ - На стр. 44 и 45  да се направи една от сам. работи по избор в дом. тетрадка.

математика - Урок 79 и таблицата за умножение с 4.

***

 

Домашното от 9.02.2015 г. (понеделник)

четене - "Пожарът"

БЕЛ - от помагалото стр. 95 / упр 1,2,3

математика - Урок 78 в помагалото.

***

Домашна работа от 6.02.2015 г (петък)

ЗИП БЕЛ - От помагалотопо ЗИП стр. 46-47 да се довършат упражненията.

МАТЕМАТИКА  ЗИП -  Стр.42/43 от помагалото по ЗИП да се довършат задачите.

музика - "Брезичка"- наизуст за вторник

***

Домашна работа от 5.02.2015 г. ( четвъртък)

четене - "Алиса Търкуланка" четене за понеделник.

***

 

Домашното от 04.02.2015 г (сряда)

четене- "История с куче"- гладко, изразително четене и илюстрация.

математика - Урок 77 Деление с 3.

***

Домашното от 29.01.2015 г. (четвъртък)

четене - "История с куче"

математика - Урок 76 и таблицата за деление с 3 да се знае.

околен свят - "Стайни растения" ( за отсъстващите ученици да се попълни и в УТ)

 

Домашното от 28.01.2015 г. (сряда)

математика - Урок 75 в помагалото. Таблица за умножение с 3 да се научи наизуст.

БЕЛ - Правихме преразказ на разказа "Песента на чучулигата". Разказът е на стр. 94 в учебника по бълг. език. (за отсъстващите ученици)

***

 

Домашното от 27.01.2015 г. (вторник)

четене - "Карлсон" четене и устно да се преразказва пряката реч.

БЕЛ - От сборника стр.93 / упр. 2 и 3

математика - Урок 74.

музика - "Игра"

***

Домашното от 26.01.2015 г. (понеделник)

четене - "Лудориите на Карлсон"

БЕЛ - От сборника стр.92.упр.3 препис и изваждане на прилагателните по модела .

математика - Намиране на неизвестен множител - урок 73 в помагалото.

***

 

 

Домашното от 22.12.2015 г. (четвъртък)

четене - "Пипи попада в схватка" гладко и изразително четене.

математика -Урок 72.

околен свят- "Растенията около нас" - УТ стр.21/упр. 4

 

***

Домашното от 21.01.2015 г. (сряда)

четене - "Нощите на морските птици" + илюстрация.

математика - Таблица за деление с 10 наизуст и урок 71.

***

 

Домашното от 20.01.2015 г. (вторник)

четене - "Пипи попада в схватка".

БЕЛ - стр.91/ 1 и 2 упр. за прилагателно име.

математика - 70 урок.

***

Домашното от 19.01.2015 г. (понеделник)

четене - "Песен за приятелството".

БЕЛ - От помагалото стр.90/упр. 7 поправяне на грешките и препис,

математика - Урок 70 и таблица за деление с 5.

***

Домашното от 16.01.2015 г. (петък)

ЗИП БЕЛ - да се съставят две римушки по подобие на урока в помагалото.

музика - "Петльо" - наизуст за вторник.

***

 

Домашното от 15.01.2015 г. ( четвъртък)

четене "Татковина" наизуст за понеделник.

математика - Урок 68 в помагалото, таблицата за деление с 2 да се научи наизуст.

околен свят - Селскостопански животни (за отсъстващите да се попълни и урока в УТ).

***

Домашното от 14.01.2015 г. (сряда)

БЕЛ - Изработване на покана за рожден ден (за петък по ЗИП).

математика - Деление с 2 ,урок 66 и 67 в помагалото.

***

Домашното от 13.01.2015 г. (вторник)

четене " Иска ми се" и от УТ стр.24/упр.3 и 4.

БЕЛ - От помагалото стр.87/ упр. 1, 2 и 3. През почивните дни да се преговори ученото за същ. име на стр.36, 37 в учебника да се направят упражненията. Следва самостоятелна работа върху съществително име.

математика - Урок 65 в помагалото.

 

Домашна работа от 12.01.2015 г. (понеделник)

четене - "Родна стряха"- наизуст.

БЕЛ - "Умалителни  съществителни" -от помагалото на стр.86/упр.5 препис в тетрадката.

Математика - "Съдружително свойство на произведението"  урок 64 в помагалото.

***

Домашното от 9.01.2015 г. (петък)

ЗИП БЕЛ - От помагалотопо ЗИП стр. 38 и 39 да се напишат. Работихме на стр.36/37 в часа.

ЗИП Математика - От помагалото по ЗИП стр.33 да се напише. Работихме на стр.32, 34 и 35 в часа.

музика - "Шарко и Марко"

***

Домашното от 08.01.2015 г. (четвъртък)

четене "Златната ябълка"

математика - Урок 62 и 63 от помагалото. Да се изреже от приложението в УТ часовника и да се сглоби. Да се носи за понеделник.

***

Домашното от 07.01.2015 г. (сряда)

четене - "Питката"

БЕЛ - На лист да се напише и оформи красиво съобщение. Може да се използва даденото на стр.85 в учебника по БЕЛ.

математика - Урок 61 в помагалото и таблицата с 10 наизуст.

***

Домашното от 06.01.2015 г. (вторник)

четене - "Най-голямото богатство"

БЕЛ - Учебна тетрадка стр.28 цялата.

математика - Урок 60.

***

 

Домашното от 05.01.2015 г (понеделник)

четене - "Градината на народите"  и "Космонавт"

БЕЛ - От учебника  по БЕЛ стр.31/упр.3 и 4

математика- Урок 58 и 59 в помагалото.

***

 

Домашното от 19.12.2014 г. (петък)

ЗИП БЕЛ - стр.35/ упр.6,7 и 8 в помагалото по ЗИП.

музика - "Дядо Коледа"

***

Домашното от 18.12.2014 г. (четвъртък)

четене - "Срещу Нова година"

математика - 56 урок.

околен свят - Природата около нас.

***

Домашното от 17.12.2014 г. (сряда)

четене - "Многото имена на добрия старец"

математика - Урок 55 (Множители и произведение).

***

 

Домашното от 16.12.2014 г. (вторник)

четене - "Честитка на сурвакари" или "Коледари" - едно от двете по избор наизуст.

БЕЛ - Стр.76/ упр.3 и стр.77/ упр. 4 от помагалото.

математика - Урок 54.

***

Домашното от 15.12.2014 г. (понеделник)

четене - "Катеричкина Коледа"

БЕЛ - На стр.79/ упр. 3 и 4 за число на същ. име.

математика - Урок 53.

****

Домашното от 11.12.2014 г. (четвъртък)

четене - "Катеричкина Коледа" четене и илюстрация.

математика- Урок 52 (пъти повече, пъти по-малко) в помагалото.

***

Домашното от 10.12.2014 г. (сряда)

БЕЛ ( развитие на речта)- Да се нарисува и надпише поздравителна картичка до мама или татко за рожден ден.

математика - Урок 51 в помагалото.

***

Домашното от 9.12.2014 г. ( вторник)

четене - "Приказка"

БЕЛ- Род ма съществителното име- стр.80/ упр. 1 и 2 от помагалото.

математика- Урок 50.

***

 

Домашното от  8.12.2014 г.( понеделник)

четене - "Рождество".

БЕЛ - стр.90/упр.7- препис,поправяне на грешките и подчертаване на същ. имена.

математика - 49 урок.

***

Домашното от 5.12.2014 г. (петък)

ЗИП Математика - На стр.27 в помагалото по ЗИП останалите задачи.

***

Домашното от 4.12.2014 г. (четвъртък)

четене - "Зима"

математика - Урок 48.

***

Домашното от 3.12.2014 г. ( сряда)

четене - "Робинзон"

математика - 47 урок

***

Домашното от 2.12.2014 г. ( вторник)

четене - "Ех, че време! Ех, че сняг!" - гладко и изразително четене.

БЕЛ - Съществитело име стр.75. упр.1 от помагалото.

математика - Урок 46.

музика - "Зимна песничка"

***

Домашните работи от 1.12.2014 г. (понеделник)

четене - "Зима иде" - наизуст.

БЕЛ - От сборника стр.63/упр.8. Препис в тетрадката за домашно.

математика - Урок 45.

***

Домашното от 28.11.2014 (петък)

ЗИП Математика- Урок 11 стр.25/зад.9 и 10

музика - "Песен за снежинката"

ЗИП БЕЛ - стр.27/упр.3 и 5

****

 

Домашното от 27.11.2014 г. (четвъртък)

четене- "Лошата дума" гладко четене и илюстрация.

математика - 44 урок- Видове триъгълници според страните

***

Домашните работи от 26.11.2014 г. (сряда)

Математика - 43 урок

За утре по математика да се носят линии или триъгълници.

По домашен бит ножица.тиксо, линия.

***

 

Домашните работи от 25.11.2014г. (вторник)

четене -"Приказките молят" - една от трите приказки да се знае да се разказва.

математика - Урок 42 .

БЕЛ - УТ стр.18 цялата.

****

Домашните работи от 24.11.2014 г. (понеделник)

четене - "Лисица и щъркел"

БЕЛ- От помагалото стр 67/ упр. 1 и 2

математика - Урок 41

***

Домашна работа от 21.12.2014 г. (петък)

ЗИП БЕЛ -на стр.24и 25 стр. от помагалото по ЗИП.

ЗИП Математика - От помагалото по ЗИП на стр.23/зад. 7, 8 и 9.

музика - "Люлчина песен".

***

Домашното от 20.11.2014 г (четвъртък)

четене - "Слънцето о облака" гладко четене и илюстрация.

математика - 40 урок в помагалото.

***

Домашното от 19.11.2014 г. (сряда)

четене - "Пързалка за облаче" гладко четене.

математика - 39 урок.

По околен свят за утре да се знаят празниците и датите.

***

Домашното от 18.11.2014 г. (вторник)

четене - "Весел карнавал" гладко и изразително четене.

БЕЛ - От помагалото стр.60/упр.1.

математика -  Урок 38.

***

Домашното от 17.11.2014 г. (понеделник)

четене - "Мравката и захарта" + илюстрация.

БЕЛ - От помагалото стр.57/ упр.4 - думите и изреченията под тях.

математика - Урок 37 в помагалото.

***

Домашна работа от 14.11..2014 г.(петък)

ЗИП БЕЛ - стр.23/ упр.3, 4,5

***

Домашното от 13.11.2014 г. (четвъртък)

четене - "Мравката и захарта"

математика - Урок 36 от помагалото, зад. 5 да се напише в домашната тетрадка със съкратено условие.

околен свят - Официалните празници от стр.22 в учебника да се знаят.

***

Домашното от 12.11.2014 г. (сряда)

математика - Урок 35 от помагалото.

***

 

Домашното от 11.10.2014 (вторник)

четене -"Под стряха"- наизуст.

БЕЛ - стр.50/упр.4.

математика - Урок 34.

музика - "Карамфилке"

 

***

Домашното от 10.11.2014 г. ( понеделник)

четене - "Няма що" - четене и илюстрация.

БЕЛ - От помагалото на стр.40/упр.2.

математика - Урок 33

***

Домашното от 7.11.2014 г. (петък)

ЗИП БЕЛ - От стр. 20/21  на помагалото по ЗИП да се препише в тетрадката приказката "Мързеливата снаха", като се избере подходящия край от двата дадени.

***

Домашното от 6.11.2014 г. (четвъртък)

четене - "Котка със звънче"

математика - Урок 32 в помагалото.

околен свят - В УТ стр.11 "България- нашата родина" да се напишат трите задачи.

***

 

Домашното от 5.11.2014 г.(сряда)

четене - "Пленникът на велкикана"

математика - Урок 31 в помагалото , 5 и 6 задача от него да се напишат в тетрадката за домашна работа със съкратено условие и да се решат по двата начина.

***

Домашното от 4.11.2014 г. (вторник)

четене - "Смешен котарак" + илюстрация.

БЕЛ - Ударение , от помагалото стр.39/ упр.1 и 2.

математика - Урок 30 в помагалото.

музика - "На мегданя" за петък наизуст (песента потърсете в раздела за песни).

***

Домашното от 3.11.2014 г (понеделник)

четене - "Героите питат"- илюстрация и една приказка по избор да се разказва.

математика - Урок 29 в помагалото.

БЕЛ - От сборника стр.11/упр. 3 думите да се напишат и да се определят сричките.

***

Домашното от 29.10.2014 г. (сряда)

математика - 28 Урок в помагалото.

ЗИП БЕЛ - "Думите в нашата реч" стр. 18/19 от помагалото по ЗИП.

ЗИП Математика - "Съдружително свойство. Лесно и бързо събиране"-стр.16/17 от помагалото по ЗИП.

***

 

Домашното от 28.10.2014 г. (вторник)

четене- "Ден на будителите" наизуст и да се напише в учебната тетрадка темата към него. (за понеделник)

БЕЛ - От помагалото стр.42/ упр. 7

математика - Урок 27 - "Намиране на неизвестно събираемо".

 Донесете рисунките на тема "Пътнотранспортни произшествия", за да може да подредим изложбата в четвъртък.

***

Домашното от 27.10.2014 г. (понеделник)

четене - "Врабчето и лисицата" гладко четене.

математика - 25 и 26 урок в помагалото.

БЕЛ - От помагалото стр.32/упр.5 и стр.33/упр.6 за значение на думата и за синоними на думата.

***

Домашното от 21.10.2014 г (вторник)

четене - "Ние, врабчетата" + илюстрация.

БЕЛ - От помагалото на стр.31/упр.4 и стр .47/упр. 11 в домашната тетрадка.

математика - Урок 22 от помагалото.

***

Домашното от 20.10 2014 (понеделник)

четене - "Песничка"

БЕЛ - От помагалото стр.31/упр. 2 и 3 в тетрадката за домашно.

математика - Урок 21 в УТ и в помагалото.

***

Домашното от 16.10.2014(четвъртък)

Четене-"Думите,на които поставиха крилца"-четене и илюстрация.

Математика-Урок 20  "Обиколка на фигури".

Околен свят-УТ  упр.2 да се довърши схемата.

***

Домашното от 14.10.2014 (вторник)

четене - "Художници" четене и илюстрация.

БЕЛ- УТ 1 на стр.7 - цялата.

математика - Урок 18 в помагалото.

***

Домашното от 9.10.2014 г. (четвъртък)

четене - "Патиланско училище"

математика - Урок 16 в помагалото.

околен свят - Да се нарисуват или залепят забележителности в родниото място - в УТ стр.7 /упр.4.

По музика  за утре да се знае текста на "Песен за дъждовните капки".

***

 

Домашното от 8.10.2014 г. (сряда)

четене - "Малкият Хитър Петър" - четене и илюстрация за утре.

математика - Урок 15 в помагалото "Метър, дециметър, сантиметър".

Утре по ДБТ лепило и ножица.

***

Домашното от 7.10.2014 г. (понеделник)

четене - "Недочетената книжка"

БЕЛ - От помагалото стр.33/упр. 1; стр.34/упр.3 ( препис на текста и определяне на срички за пренасяне на подчертаните в текста думи).

математика - Урок 13 и 14 в помагалото - "Метър и дециметър".

музика - "Песен за дъждовните капки" - за петък да се знае текста. Песента и съпроводът са в раздел "Песни за 2 клас".

 

***

 

Домашното от 2.10.2014 г. (четвъртък)

четене - "Гатанките питат" и "Гостенчето на Хитър Петър" да се четат за вторник.

математика - Урок 12 в помагалото.

***

 

Домашното от 30.09.2014 г. (сряда)

математика - Урок 11 в помагалото.

Да се знаят рождени и имени дни в семейството за часа по околен свят.

***

 

Домашното от 30.09.2014 г. (вторник)

четене - "Ученият син" и илюстрация към  него.

БЕЛ - От помагалото стр. 15/ упр.2 и 3 в домашната тетрадка.

Математика - Урок 10 в помагалото.

Утре имаме 2 часа развитие  на речта- преразказ на разказа "В гнездото". Да се носи учебника по български език и тетрадката с тесни и широки редове по развитие на речта . Учебната тетрадка по развитие на речта е  при мен.

 

******

 

Домашното от 29.09.2014 г. (понеделник)

четене - "Нарисуваният град"

бълг. език - От помагалото   стр.6/упр.2,4

                                                    стр.8/упр.2

                                                    стр.10/упр.2,4

математика- Урок 9 от помагалото.

по музика за утре- "Отново на училище" да се знае текста.

 

***

Домашното от 25.09.2014 г. (четвъртък)

четене - "Когато дядо ходил на училище"

математика - Урок 7 и 8 в помагалото и урок 8 в УТ по математика.

***

Домашното от 24.09.2014 г. (сряда)

четене - "Джепето купува буквар" + илюстрация в тетрадката за работа в клас.

математика - Урок 5 и 6 в помагалото по математика.

***

Домашното от 23.09.2014 г. (вторник)

четене - "Най-хубавото" 10 пъти гладко и изразително четене.

бълг. език - В УТ1  по бълг. език цялата стр. 3.

математика - Урок 4 в помагалото.

***

 

 

Домашното от 19.09.2014 г. (петък)

ЗИП БЕЛ- Да се довършат на стр.7/упр.7 и 8 от помагалото по ЗИП. Упр.7 да се препише в тетрадката по ЗИП.

ЗИП Математика -  На стр.5 /зад.10, 11,12. Задача 11 да се напише в тетрадката по ЗИП с квадратчетата със съкратено условие.

Изобразително- Да се довърши рисунката "Случка от ваканцията".

***

Домашното от 18.09.2014 г. (четвъртък)

Бълг език - От помагалото стр.23/упр.2 и стр.24/упр.4 в домашната тетрадка.

Математика - Урок 3 в помагалото и в учебната тетрадка по математика.

***

 

Домашното от 17.09.2014 г. (сряда)

математика - Урок 2 в помагалото по математика.

***

Домашните работи на 16.09.2014 г. (вторник)

четене - На стр. 3 и стр. 5 в читанката : "Гатанка", "На Училище", "Светлина". Да се четат, а едно от стихчетата по избор- наизуст. В учебната тетрадка по четене да се направят илюстрациите на стр.3 и 5 към съответните произведения.

бълг. език - От помагалото по бълг. език ( зеленото) на стр.19/ упр.2 да се подредят изреченията по смисъл и текста да се препише в тетрадката за домашна работа.

математика - Урок 1 в помагалото "Задачи по математика"- целия.

музика - За петък първите два куплета на песента "Родина" - да се знаят наизуст.

***