Домашното от 8.10.2015 г. (четвъртък)

четене - "Двеста и двадесет хитрини" гладко четене + в УТ стр.8, упр. 4 да се направи рисуван филм по приказката.

Математика - Урок 16 в помагалото.

За петък имат домашни по ЗИП БЕЛ, ЗИП Математика (от миналата седмица) и ЧО (от понеделник).

***

Домашното от 7.10.2015 г. (сряда)

четене - "Невидимият Тонино" по ИЧ и започваме да си водим читателски дневник.

Математика - Урок 15 в помагалото.

ЧП - "Промени в телата и веществата" - урокът от учебника да се учи , в раб. листове да се попълни на стр.9-10. Другата седмица следва тест върху този дял. Задължително е да се носят работните листове.

***

Домашното от 6.10.2015 г.

четене - "Подарък" гладко четене и илюстрация.

Математика - Урок 14 .

БЕЛ - От учебника  по БЕЛ на стр. 9 самостоятелната работа-  задачите да се нашишат в домшната тетрадка. ( за понеделник).

Утре по Развитие на речта единия час поправяме "Сливи за смет", а другия час е извънкласно четене. Да се носи читанка и тетрадка. Учениците, които са си водили читателски дневник през ваканцията, да си го донесат. За останалите ще обясня в часа как да си направят.

****

 

Домашното от 5.10.2015 г. (понеделник)

Четене - "Златушко"- гладко  четене.

Бълг. език - УТ- стр.8 

Математика - Урок 13 в помагалото.

ЧО - "Създаване на бълг. държава" и от работните листове стр.9-10.

Утре ще има сам.работа ( входно ниво) по БЕЛ.

***

Домашното от 2.10.2015г. (петък)

ЗИП БЕЛ - От помагалото по ЗИП стр.13/упр.7,8,9. да се напишат в помагалото.

ЧО -От работните листове стр.7 и 8 + урока "Славяни и прабългари" (за понеделник).

ЗИП Математика - На стр.8-9 от помагалото по ЗИП останалите нерешени задачи-7,8,9,10,11,12,13.

***

 

Домашното от 1.10.2015 г. (четвъртък)

четене - "Карнавал в гората" - изразително четене и илюстрация в тетрадката за работа в клас.

математика - Урок 12 в помагалото.

За утре (петък) имат урок по ЧО и домашно в работните листове.

***

Домашното от 30.09.2015 г. (сряда)

Математика - Урок 11 в помагалото.

ЧП - От учебника стр8.и 9 урока "Твърди тела" и от работните листове стр.7 и 8 (за другата сряда).

***

Домашното от 29.09.2015 г. (вторник)

четене - "Листата" - гладко четене.

БЕЛ - От помагалото стр.102/упр.2 и стр.103/упр.4 да се напише в тетрадката за домашно.

математика - Урок 10 в сборника.

музика - "Една чудесна песничка" за другия вторник наизуст.

За утре сряда имат урок и домашно по ЧП.

***

Домашното от 28.09.2015 г.(понеделник)

четене - "Ах,колко е хубаво!"-изразително четене.

БЕЛ - От сборника стр. 13/упр.18 и стр.14/упр.19 за съществително и прилагателно име.

математика - Урок 9 в помагалото.

ЧО - "Траките живот, вярвания и съкровища" - двата урока. От работните листове стр.3,4,5,6 (за петък).

***

 

Домашното от 25.09.2015 г. (петък)

ЗИП БЕЛ - От помагалото по ЗИП БЕЛ стр. 9/упр. 2 - поздравителна картичка (може и на блоков лист). Това е домашното за др. седмица  в петък по ЗИП БЕЛ.

ЧО - "София- нашата столица" урока да се учи , а от УТ стр. 5 цялата да се напише,ползвайки урока в учебника.

ЗИП Математика - От помагалото по ЗИП стр. 7/задачи 10,11,12,13,14,15 ( ако не са решени).

***

Домашното от 24.09.2015 г. (четвъртък)

четене - "Малкият мъж" гладко четене и илстрация в тетрадката по четене.

математика- Урок 7 и 8 в помагалото.

***

Домашното от 23.09.2015 (сряда)

Математика - Урок 5 и 6 за деление в помагалото на "Булвест".

БЕЛ - УТ1 стр.5 - "Пренасяне на думи".

ЧП - "Свойства на веществата" урока в учебника, от работните листове стр. 3-4 същия урок.

***

Домашното от 18.09.2015 г. (петък)

ЗИП БЕЛ - От помагалото по ЗИП БЕЛ стр.6-7 "Какво научих във втори клас" .

ЗИП Математика - От помагалото по ЗИП Математика стр.5/задача 7, 8, 9.

ЧО - ОТ УТ по ЧО стр.4, упр. 1,2,3,4,8. Урокът на стр.4-5 и 6-7 да се учи, използвайки плана в работната тетрадка. Новите понятия се учат наизуст.

За сряда 23.09 по четене си остава "Паничка мед", имат урок и домашно по ЧП ( вижте  по-долу), по математика до 4 урок вкл. в помагалото "БУЛВЕСТ"

През почивните дни таблиците по математика трябва да се преговорят.

****

 

Домашното от 17.09.2015 г. (четвъртък)

четене  - "Паничка с мед" гладко четене.

БЕЛ - От помагалото стр. 36/ упр. 4 и 5 в домашната тетрадка.

математика - От помагалото урок 3 и 4.

***

 

"Първият учебен ден" - Ел. Багряна- наизуст за утре 17.09.2015

Домашното от 16.09.2015 г. (сряда)

БЕЛ - От помагалото на "Кронос" стр.20/упр.4 и стр.28/упр.2.

Математика - От помагалото на "Булвест"  1 и 2 урок.

Човек и природа - От работните листове  стр.3-4 "Тела и вещества", урокът от учебника.

***