Текстът на песента "Приятели" тук.

В понеделник е матурата ви по ЧП!!!
Във вторник е матурата ви по ЧО!!!

Решавайте тестовете от предишните НВО по ЧО И ЧП тук 2016 ЧП тук, 2016 ЧО тук тук , тук , тук, тук.

 

10.05.2017 (сряда)

Решавайте тестовете от предишните НВО по Математика тук и  тук.

***

09.05. (вторник)

Поправка на тест 8 по ЧО.

български език - Направете някои от тестовете по БЕЛ дадени в раздела тук и  тук .

математика -  Урок 124 "Проверете сами" в УТ и помагало.

 

 

05.06.( петък)

Четене с разбиране - за вторник да се направи теста "Какво разказваше чайникът", който раздадох и да се донесе.

ЗИП БЕЛ - "Родна реч омайна сладка" стр. 62, 63 в помагалото по ЗИП.

                                        ***

 

04.05. (четвъртък)

четене - "Безгрижният обущар".

бълг. език - Поправка на теста по БЕЛ от НВО 2016, който правихме. Препис на диктовката за тези с над 2 грешки. Теста, текста и отговорите  може да видите тук.

математика - Урок 123 в помагало и УТ.

Поправка на тест 10 по ЧП.

***

 

 

03.05. (сряда)

математика - Урок 122 в помагало и УТ.

четене - "Безгрижният обущар" - гладко.

Поправка на тест 8 и тест 9 по математика.

***

02.05. (вторник)

математика- От помагалото и УТ урок № 121.
бълг. език - Обобщаващ тест- от помагалото стр. 176, 177и 178.
четене
 - "Цар Соломон и пчелицата"- гладко четене.
Поправка на тест 10 БЕЛ.
За сряда носете чертожни инструменти по математика.
                                    ***

 

27.04. четвъртък

математика - Урок 120 Текстови задачи в помагалото и УТ.

БЕЛ - Теста за четене с разбиране "История на олипийските игри"

Поправка на тест БЕЛ 9 и тест ЧП 7 тест.

Четене -  "Цар Солмон и пчеличката".

***

 

26.04. СРЯДА

математика Урок 119 "Ред на действията" в помагало и УТ.

четене - " Ято лебеди" - гладко.

Поправка на тест  8 БЕЛ  и тест Математика 8 и връщане. 

                    ***

 

24.04. понеделник

четене - "Кукувица кука за Гергьовден".

математика - Урок 118 в помагалото и УТ - "Намиране на неизвестно делимо, делител, множител".

БЕЛ -  от помагалото упр. от 2 до 12/стр. 162,163

Поправка на теста от днес по БЕЛ № 7 и връщане в сряда.

Поправка на тест от днес по математика №7 и връщане в сряда.

Поправка на теста по ЧО № 7 и връщане в сряда.

                            ***

 

21.04.петък

ЗИП БЕЛ - От помагалото по ЗИП стр 60-61.

ЗИП ЧО - Научаване на събитията от линията на времето, която начертахме в клас. Писмен отговор на обобщителните тестове от учебника на стр.62 и 63 и стр.78 и 79.

Поправка на теста по математика № 5 и донасяне в училище.

 

                                    ****

20.04. четвъртък

четене - "Сънят на врабчето" илюстрация и план в тетрадката.

математика - Урок 117 в помагало и УТ.

ЧП- Да се прочете материала внимателно от 40стр. до 56 стр.

Да се направи съзнтелна поправка на теста и да се донесат за проверка.

                                        ***

 

19.04. (сряда)

математика - Урок 116 в помагалото и УТ.

четене - "Сънят на врабчето".

Задължителна поправка на върнатите 4 теста от ваканцията. Да се донесат за четвъртък с поправката .

Поправка на тест 6 по БЕЛ, който правихме днес. Връщане утре поправка +теста.

                        ***

 

18. 04. (вторник)

Поправка на тест 6 по ЧО , донесете я утре заедно с теста.

математика- От помагалото и УТ урок № 115 "Годишен преговор. Умножение на естествените числа".
бълг. език - "Годишен преговор. Дума"- от помагалото стр. 170/28 и 29 и 172/от 33 до 37 упр.
четене
 - "Сънят на врабчето"- гладко четене.
ЧО - Да се прочетат уроците от  54 до 63 стр. "България през Средновековието".
                                ***

07.04.(петък)

БЕЛ ЗИП- "Пролетта иде" -от помагалото стр. 58 и 59.
ЧО- От работните листове стр.39 и 40.
музика - "Лиле, Лиле, вакло пиле"- тук.

                        ***

 

06.04. (четвъртък)

математика- От помагалото урок №114 и УТ.
ЧП -   Oт работните листове стр.59 и 60. -Тест №8.
четене
 - "Какъв приятел имаше баба?" - гладко четене.
                            ***

 

05.04. (сряда)

математика- "Изваждане на естествените числа"- урок № 113 от помагалото и УТ.

бълг. език -

 

04.04.(вторник)

ЧО- "България през Средновековието"- прочетете уроците от учебника от 54 до 63 стр.

математика- От помагалото и УТ урок № 112 "Годишен преговор. Събиране".
бълг. език - "Годишен преговор. Части на речта"- от помагалото стр. 167 и 168 стр.
четене
 - "Таралеж"- гладко четене.
                                        ***

 

03.04. (понеделник)

математика- От помагалото и УТ урок № 111 "Годишен преговор. Естествените числа".
бълг. език - "Годишен преговор. Части на речта"- от помагалото стр. 164 и 165 стр.
четене
 - "Похвали"- гладко четене.
                                            ***

31.03. (петък)

БЕЛ ЗИП- "Умеем ли да разсъждаваме" -от помагалото стр. 56 и 57.
ЧО- "България част от Европа и света. ГП"-  от УТ стр.36 и 37.
музика - "Малка мома цвете брала" тук.

италиански - В понеделник втора група ще прави контролно върху 6 урок. На контролното ще има: превеждане на думи, изрази и изречения от този урок. Да се преговорят всички думи и изрази, които са писани, също да се прочетат и упражненията от урока. Имате качен материал в раздела по италиански.

                                                ***

30.03. (четвъртък)

математика- От помагалото урок №110 и УТ  .
ЧП -   писмен отговор на теста в учебника на 89-90 стр.
четене - "Мурджо и Таралежко" - гладко четене.
                                                    ***

29.03. (сряда)


математика- "Решаване на задачи"- урок № 109 от помагалото и УТ.
ЧО- "България през Средновековието"- прочетете уроците от учебника от 42 до 53 стр.
                                                        ***

28.03.(вторник)

математика- От помагалото урок №108 и УТ 
БЕ
 - "Части на изречението"- от помагалото стр. 57/1,2,3 и 4.
                                                    ***

23.03. (четвъртък)

математика- От помагалото урок №107 и УТ  "Проверете можете ли сами".
ЧП - "Човекът и неговата среда"- от учебника ПРОЧЕТЕТЕ уроците от стр.71 до 82, писмен отговор на теста в учебника на 88 стр.
четене
 - "Лазарки" и "Великденска свирка".

                                                    ***

22.03.2017 (сряда)
математика- "Решаване на задачи"- урок № 106 от помагалото и УТ.
ЧО- "Географски области на България"- прочетете уроците от учебника от24 до 35стр. Носете си таблиците с географските области. Учете понятията от раздадените листа.

                                                ***

21.03. (вторник)

математика- От помагалото и УТ урок № 105 "Решаване на задачи".
бълг. език - "Годишен преговор. Изречение"- от помагалото стр. 38/13 (състави поне пет подбудителни изречения), 39/14 и 15.
четене
 - "Лазарки" и "Великденска свирка"- гладко четене.
ЧО - "Географски области на България"- прочетете уроците от учебника от24 до 35стр. Носете си таблиците с географските области. Учете понятията от раздадените листа.
                                                                ***

 

20.03 (понеделник)

математика- От помагалото и УТ урок № 104 "Деление на числата с двуцифрено число".
бълг. език - "Годишен преговор. Текст"- от помагалото стр. 31/5 и УТ.
четене - "Малкият спасител"- гладко четене.
                                                        ***

 

17.03 (петък)

БЕЛ ЗИП- От помагалото стр. 54 и 55.
ЧО- "Географски области на България"- прочетете уроците от учебника от12 до 24 стр.
музика - "Без радио не мога"-  тук.
                                                        ***

 

14.03.(четвъртък)

математика- От помагалото урок №103 и УТ "Деление на числата до 1000 с двуцифрено число".
ЧП - "Разнообразие на живата природа"- от учебника ПРОЧЕТЕТЕ уроците от стр.58 до 70, писмен отговор на теста в учебника на 87 стр.
четене - "Стоян и агънце" и "Деца и лястовичка"

 

13.03.(сряда)

музика- "Без радио не мога"- инструментал тук.
математика- "Умножение с двуцифрено число"- урок № 102 от помагалото.
ЧО- "Съжителство на общностите по българските земи"- от работните листове от стр.39 и 40 .Припомни си празниците тук.
 

12.03. (вторник) тук.

математика- От помагалото и УТ урок № 101 "Деление на числата с двуцифрено число".
бълг. език - "Звуков състав на думата."- от учебника Самостоятелна работа - една от групите стр.70/71.
четене - "Есенна приказка" Ангел Каралийчев - гладко четене.

11.03.(понеделник)

математика- От помагалото и УТ урок № 100"Деление на числата с двуцифрено число".
бълг. език - "Гласни и съгласни.Звуков състав на думата.Обобщение."- от помагалото стр. 86/3,4,5,6,7,8 и 9. .
четене - "Я кажи ми"- наизуст.
италиански - 1. Да се напишат новите думи по 2 реда и да се научат
2. Да се прочетат и преведат устно упражненията на стр. 110 и 112. Материал е качен тук. Материал е качен тук.

 

 

 

Домашното от ПЕТЪК 10.03.2017 г.

БЕЛ ЗИП- "Гласни и съгласни. Упражнение" ( това е по български език от учебника) , от УТ, от помагалото  по ЗИП стр. 52 и 53 стр.
ЧО ЗИП- от работните листове от стр. 35 до 38.

музика - "Месечко ясен" -наизуст. ТУК

***

 

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 09.03.2017 г

математика- От помагалото урок № 99 и УТ "Деление на числата до 1000 с двуцифрено число" + 6 зад. от учебника.

ЧП - "Жизнени процеси при растенията и животните"- от учебника ПРОЧЕТЕТЕ уроците от стр. 40 до 56, писмен отговор на теста в учебника на 86 стр. Едната група - за горенето,  а другата за превръщането на енергията да разкажат.
четене
 - "Молитва" Иван Вазов -наизуст
                                                                                                                ***

 

Домашното от СРЯДА 08.03.2017 г.

 

математика - От помагалото урок № 98 "Деление на числата с остатък до 100 с двуцифрено число".

***

Домашното от ВТОРНИК 07.03.2017 г.

математика- От помагалото урок № 97 и УТ "Деление на числата до 1000 с двуцифрено число".
бълг. език - "Меки и твърди съгласни"- от помагалото стр. 81/3,4, 82/7, 83/8. Приложение тук.
четене - "Малко цвете съм в полето" -наизуст
ЧО - "България през ХХ век"- урок от учебника и УТ. Приложение тук.

                                                                                                                ***
 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 06.03.2017 г.

математика- От помагалото урок № 96 "Деление на числата до 1000 с двуцифрено число".

бълг. език - "Звуков състав на думата. Широки и тесни гласни"- от помагалото стр. 74/5, 75/7 и 8. Приложение тук и тук.

четене -"Пейзаж"- гладко четене "Малко цвете съм в полето" -наизуст
                                                                                                ***

 

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 02.03.2017 г.

 

четене- "Пролетна въртележка"

математика- "Деление на числата до 1000 с двуцифрено число"- урок № 95 от помагалото и УТ. Поправка на сам. работа, ако не е направена до този момент.

ЧП- "Преговор. Движение и енергия"- от учебника от стр. 18 до 28, писмен отговор на теста от стр.85 в учебника. Приложения тук, тук, тук и тук.

 

***

 

Домашното от СРЯДА 01.03.2017 г.

математика - От помагалото урок № 94 "Деление на числата с остатък до 100 с двуцифрено число".

***

 

Домашното от ВТОРНИК 28.02.2017 г.

четене- Приказка за гората"- гладко четене.

български език - "Числително"- от УТ стр 18.

математика - От помагалото урок № 93 "Деление на числата до 100 с двуцифрено число".

ЧО -"Възстановяване на българската държава" - урок в учебника и УТ. Приложение тук

***

 

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 27.02.2017

математика- От помагалото урок № 92.
БЕ- "Правопис на числителните имена"- от помагалото стр. 129/12, 131/22 и 133/27. Упражни се тук.
четене - "Мартеници"- гладко четене
***

 

Домашното от ПЕТЪК 24.02.2017 г

ЗИП БЕЛ - От помагалото стр. 50 и 51, упр. 4,5 и 6.

ЗИП ЧО - "Възстановяване на българската държава"- урок от учебника и УТ. Приложение тук.

***

 

 

 Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 23.02.2017г

четене - "Предвестник" и Минзухар".

ЧП - Преговор -"Свойства и употреба на веществата" прочитат се и се преговарят  уроците от стр. 4 до стр. 16 в учебника. Писмен отговор на теста от стр.83/84 в учебника. Погледнете  също тук, тук и тук

математика - Урок 91 в помагалото.  Домашното в помагалото не бива да се пропуска, задачите да се решават всеки път. По математика наближава тест!  Упражнете се тук.

***

22.02.(сряда)

ИКЧ- "Обич"-  Д. Габе (наизуст) и "Моята българска земя" - гладко четене стр. 142 от читанката
математика- "Умножение с двуцифрено число"- урок № 90 от помагалото.
                ***

21.02.(вторник)

БЕ- "Числително име. Род и число" От помагалото стр. 126/5 и 7 (извадете само от двете упр. словосъчетанията с числително име и определете рода и числото), 127/3 и 129/13. Приложения тук.
математика- "Умножение с двуцифрено число"- урок № 89 от помагалото.
четене - "Шипка" Дора Габе - гладко четене
ЧО - Тест за Възраждането. Поправка на теста, когато бъде върнат. "Освобождението на България"- от работните листове от стр. 31 до 34.
                                    ***

20.02.(понеделник)

БЕ- "Числително име. Видове" От помагалото стр 125/1, 2, 3, и 4 и стр131/ 21. Приложения тук.
математика- "Умножение с двуцифрено число"- урок № 88 от помагалото.
четене - "Шипка" Дора Габе
италиански език и за двете групи - В петък (24.02.) целият клас ще прави контролно. Контролното ще бъде на следните неща:
1.Превеждане на думи от 5 урок.
2. Превръщане на изречения от 3 л.ед.ч в 3 л.мн.число (по примера на 1 упр. на стр. 96)
3. Спрягане в сегашно време на глаголи в скоби в изречения (по примера на упр. 2 на стр. 96 и упр. 2 на стр. 97)
4. Спрягане на глаголи в сегашно време (единият от глаголите ще е с наставката -isc-
Имате качен материал в раздела по италиански тук.


                                    ***

17.02 (петък)

БЕЛ ЗИП- От помагалото стр 48 и 49, упр. 2, 3 и 4.
ЧО- "Освобождението на България"- урок от учебника и УТ.
музика - "Аз съм българче"
***

16.02. (четвъртък)

четене - "Райна поп Гьоргьова" - гладко четене .
математика - Урок 87 в помагалото  и УТ

***

Домашното от СРЯДА 15.02.2017 г.

математика - Урок 86 в помагалото

***

 

Домашното от ВТОРНИК 14.02.2017 г.

четене - "Край огнището" - гладко.

математика - Урок 85.

бълг. език - Поправка на сам. работа.

ЧО- "Движение за национално освобождение"- урок и приложение тук, подгответе се за теста върху Възраждането тук.

***

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 13.02.2017 г.

четене - "Бой за чужда сметка" - гладко.

бълг. език - "Наречие. Упражнение" от помагалото стр.158/упр. 4, 5, 6, 7, и 8.

математика - Урок 84.

музика - " Вятър ечи" за петък текста наизуст .

***

 

Домашното от ПЕТЪК 10.02.2017 г.

ЗИП БЕЛ - От помагалото по ЗИП стр. 47/упр. 1, 2, 4, 6, 7.

ЗИП ЧО- "Движение за национално освобождение"- урок в учебника и УТ. Приложение тук и  тук.

музика - "Снежен човек" наизуст текста за понеделник. Песента е качена в раздела по музика.

***

 

 Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 09.02.2017 г.

четене - "Бой за чужда сметка" - гладко. Приложение тук. Приложение-кръстословица, за да запомните по-лено непознатите думи тук.

математика - Урок 83 в помагалото. Приложение тук.

ЧП - "Здравословен начин на живот" - урок в учебника, УТ. Приложение тук.

СИП - Очаквам на мейла презентациите в Power Point на "Зима в гората" със слайдове, анимации и преходи, както  говорихме в клас.

***

 

Домашното от ПЕТЪК 03.02.2017 г.

ЗИП ЧО - "Възрожденските хора"

ЗИП БЕЛ- От помагалото по ЗИП стр.36/упр.3. От диктовката (от помагалото на Кронос стр.155/упр.14) да се извадят и определят наречията.

Италиански -  Да се научат правилата за сегашно време, качени в секцията по италиански тук.

музика - "Посеяла баба леща". Чуй  песента в раздела по музика.

***

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 02.02.2017 г.

четене- "Българката" гладко + илюстрация.

математика - Урок 82 в помагалото. Приложение тук.

ЧП - "Болести" - урок в учебника и от УТ. Приложение за болести тук.

 

***

 

 

Домашното от СРЯДА 01.02.2017 г.

математика - Урок 81 в помагалото. Поправка на самостоятелната работа.

***

 

Домашното от ВТОРНИК 31.01.2017г.

четене -"Българката" гладко.

бълг. език - "Наречие-степенуване" от  помагалото стр. 152/упр.5, стр. 153/упр. 9.

Приложения за наречие тук тук и тук.

математика - Урок 80

ЧО - "Възрожденските хора" - урок в учебника, УТ. Приложение тук.

***

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 30.01.2017г.

четене -  "Крали Марко си избира невеста" - гладко четене
бълг.език - "Наречие. Видове наречия" от помагалото стр.150/1 и 151/2 Приложение тук.
математика - Урок 79 в помагалото.
ЧП - "Здравословно хранене" -направете пирамида на храненето като в учебника с храни и групи вещества.
***

 

Домашното от ПЕТЪК 27.01.2017 г.

ЗИП БЕЛ - "Да се учим от писателите за съвместната употреба на глаголните имена" - стр. 44 и 45.

ЗИП ЧО - "Движенията за  нова просвета и независима бълг. църква" - урока се учи от учебника.

музика - "Седенчица" за другия петък наизуст. Песента е качена в раздела за песни.

италиански - Новите думи да се напишат по два реда и да се научат. Да се преведе писмено урока на стр.82,83, 84. В секцията по италиански има качен документ.

Видео към Видео-аудио към урок 5 тук.

 

***

 

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 26.01.2017 г.

четене - "Неверница Арда" гладко.

математика - Урок 78 в помагалото. Примерен тест по математика за деление тук.

ЧП - "Здравословно хранене" - урок в учебника, УТ стр.39, раб. листове стр. 53/54.

Приложения за видовете вещества и храните, които ги съдържат  тук тук и тук.

***

 

Домашното от СРЯДА 25.01.2017 г.

математика - Уок 77 в помагалото.

***

 

Домашното от ВТОРНИК 24.01.2017 г.

четене - "Неверница Арда" - гладко за четвъртък.

бълг език - "Глагол. Обобщение", от  УТ стр 11, от помагалото на стр. 148 / упр. 22  от текста извадете глаголите и определете глаголното време, лицето и числото. Приложение за определяне времето на глаголите в текста тук.

математика - Урок 76 в помагалото.

ЧО - "Движенията за нова просвета и българска църква" - урок от учебника и УТ. Приложение  тук.

***

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 23.01.2017 г.

четене - "Дедал и Икар" гладко.

бълг. език - "Образуване на глаголи", от помагалото стр. 142/ 10 и 11. Приложение тук.

математика - "Намиране на неизвестен делител" урок 75 в помагалото.

ЧП - "Развитие на човека" -урок в учебника, от УТстр. 38, раб. листове стр. 51,52.  Комбинирано приложение  тук.

***

 

Домашното от ПЕТЪК 20.01.2017 г.

ЧО - "Българско Възраждане" -урок от учебника и УТ.  Приложение  тук.

ЗИП БЕЛ - "Разпознаваме глаголните окончания в различните времена" - стр.42 и 43.

Italiano- И ЗА ДВЕТЕ ГРУПИ: Примерно контролно тук.

             1. Да се преговорят думите от 3 и 4 урок, от стр.41 до стр. 77.

                2. Да се преговорят глаголите, изучени в уроците.

                3. Определителен член в ед. и мн.ч.

За да се упражните, поставете определит. член в ед. и мн.ч. на следните думи:

occhio, tavola, specchio, lampda, aula, signore, spazio, zampa, zolfo, settimana.

***

 

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 19.01.2017 г.

четене - "Завръщане" и " В родината" - гладко.

ЧП - "Нашите сетива" - урок в учебника, УТ стр.73, раб. листове стр.49,50.  Приложение тук.Поправка на теста- сгрешеното твърдение 5 пъти.

математика - Урок 74 в помагалото. Довършете пропуснатите уроци в УТ до 74.

Италиански - Думите от дъската да се научат. ( 2 група). Примерно контролно тук.

***

 

Домашното от СРЯДА 18.01.2017 г.

четене - "Роден край" -гладко.

математика- Урок 73 в помагалото. Поправка на сам. работа.

бълг.език -  Минало несвършено време на глагола - упражнение от УТ стр.9.

***

 

В сряда 18.01.2017 г вместо развитие на речта ще имаме български език и четене. Носете си учебника по български и читанката.

Домашното от ВТОРНИК 17.01.2017 г.

четене - "Песен за родината"  и "Отечество любезно" - гладко.

бълг.език - "Глагол. Минало несвършено време, от помагалото стр. 144 / 16,17 и 18, помогнете си с таблицата за глаголните времена от 145 . Приложение тук.

математика - Урок 71 и 72 урок в помагалото .

ЧО - "България през ХІV в" - поправка на сгрешените въпроси от теста, 5 пъти твърдението.

***

 

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 16.01.2017 г.

четене - "Когато бях дете" и Мила родино". Последното наизуст.

математика - Урок 69  и 70 в помагалото.

ЧП -"Животът на сушата" и "Опазване на природата"- двата урока от учебника, УТ стр 34, 35, раб. листове стр 45, 46. Следва тест. Приложение тук.

бълг. език - "Образуване на прилагателните имена" УТ стр 5. Приложение тук и много други в раздела.

В сряда си носете бълг и четене.

***

Домашното от ПЕТЪК  13.01.207 г.

 

Български език - Прилагателно име УТ  стр.4.  Приложение за членуване на прил. име тук.

Приложение за членуване на същ, и прил. име тук.

Математика - Урок 67 и 68 в помагалото и УТ.

ЧО - "България през ХІV в" -урок в учебника от стр.60 до 63, от УТ стр. 24 и 25 .

Италиански език - Стихотворението на стр.77 - първото. Това е и за двете групи. Има материал в раздела по италиански.

 

***

Разгледайте и направете последните приложения в секцията учебни предмети. Там ще може да се подготвите за теста по математика, ЧП и ЧО, които престоят в следващите дни.

***

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 11.01.2017 г.

 

четене -  "Приказка за рибаря и рибката" - гладко четене.
бълг. език - "Образуване на същ. име" - упражнение от УТ стр.3 (за петък)Приложения тук.
математика - Урок 65 и 66 в помагалото. ( за петък) Приложения тук.
ЧП - "Животът във водата" -урок в учебника, от УТ стр 33 , раб. листове стр. 46 упр. 3 Приложение ТУК (за понеделник)
***

 

 

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 22.12.2016 г.

ЧП - "Съседи в природата" - урок в учебника, УТ стр.32, раб. листове стр 43/44.

математика - Урок 64 "Лице на правоъгълник" в помагалото.  Приложение тук.

***

Домашното от СРЯДА 21.12.2016 г.

математика - Урок 63 в помагалото "Намиране на лице на правоъгълник".

***

В сряда по развитие на речта ще правим описание на природен сезон, носете си учебника по бълг. език.

Домашното от ВТОРНИК 20.12.2016 г.

    четене - "Победата" гладко.

математика - Урок 62 "Намиране на лице на правоъгълник" в помагалото.

ЧО - "Раждането на II българско царство" -урок в учебника, УТ стр. 23. Приложение тук.

Още приложения за Второ българско царство от Р. Тунева тук и тук.

бълг.език - "Съществително име" от помагалото стр. 112 /упр. 13, стр.111/упр.5 и 6. Приложение за членуване на съществителни тук.

***

В понеделник тест по БЕЛ върху състава и значението на думата. В раздела по БЕЛ имате много приложения за упражнение по материала.

Пригответе УТ номер 2 по математика и по БЕЛ.

 

***

 

***

В понеделник тест по БЕЛ върху състава и значението на думата. В раздела по БЕЛ имате много приложения за упражнение по материала.

Пригответе УТ номер 2 по математика и по БЕЛ.

 

***

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 19.12.2016 г.

четене -  "Победата" - гладко четене.
бълг. език - "Състав и значение на думата. Обобщение" - упражнение от УТ стр.31
математика - Урок 61 в помагалото.
ЧП - "Приспособления на животни и растения" -урок в учебника, от УТ стр 31 , раб. листове стр. 41 и 42. Приожение тук.
                                                                                    ***

 

 

Домашното от ПЕТЪК 16.12.2016

ЗИП ЧО - "Могъщество на България при Симеон". Приложение тук.

ЗИП БЕЛ - "Да изиграем приказка" стр.38/39 в помагалото.

италиански - Думите по два реда и да се научи наизуст песента на стр. 80. ( за 2 група)

Видео за определителния член в италианския език и много примери  тук.

Ето тук  и тук има приложения, за да упражните употребата на определителния член, след като сте изгледали видеото.

****

 

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 15.12.2016 г

четене - "Примамката" - гладко.

математика - Урок 60 в помагалото

ЧП -"Среда на живот" урок в учебника, УТ стр.30. Приложение тук.

Още две прилоения за среда на живот тук и тук.

italiano -  II група за 16.12. 2016

Да се напишат на италиански с думи следните числа: 635, 217, 982,69, 771, 1305, 2444, 87, 519, 149

***

Домашното от СРЯДА 14.12.2016 г.

математика - Урок 59 в помагалото.

***

Домашното от ВТОРНИК 13.11.2016 г.

четене - "Шведска шейна" гладко.

бълг. език - "Сложни думи" урок, от помагалото стр.102/упр.2 и стр.104/упр.5. Приложения тук, тук и тук.

математика - Урок 58 в помгалото.

ЧО -"Могъщество и кулурен разцвет при цар Симеон" - урок в учебника, УТ стр.22. Приложение тук.

Ако имате време, може да погледнете и филма за цар Симеон тук.

***

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 12.12.2016 г.

Поправка на грешките от самостоятелните работи.

четене -  "Шведска шейна" - гладко.

бълг. език - "Производни и непроизводни думи" от помагалото стр.98/упр.7,8,9. Приложение тук.

математика - "Умножение от вида 20 731 . 2", урок 57 в помагалото.

ЧП- "Жизнени процеси при растенията и животните"- обобщение, УТ. Тест приложение тук.

 

***

 

Домашното от ПЕТЪК 09.12.2016 г.

ЗИП БЕЛ- "Да играем с думи"- стр.30, 31 в помагалото. Приложение тук и  тук.

ЗИП ЧО- "България част от християнска Европа" , приложение тук.

***

 

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 08.12.2016 г.

четене - "Малкият коминочистач" - гладко и илюстрация.

математика - Урок 56 "Умножение с едноцифрено число с преминаване".

ЧП - "Групиране на животните"- урок в учебника , УТ стр.28, , раб.листове стр.39,40. Приложение тук и  тук.

След няколко урока следва тест по ЧП върху жизнените процеси.

***

 

В сряда по развитие на речта сбит преразказ на художествен текст " За кучешките навици". Носете си учебника по български език.

Домашното от сряда 07.12.2016 г.

математика - Урок 55 в помагалото.

***

В секцията по италиански имате качен видео-аудио тренажор с думите от последния урок. Учете ги.

Домашното от ВТОРНИК 06.12.2016 г.

четене - "Цветовете на сурвачката" - гладко.

бълг. език - "Състав на думата" УТ стр. 28 цялата.

математика - Урок 54 в помагалото.

ЧО - "България - част от християнска Европа" - урок от учебника, от УТ стр. 21. Приложение тук.

***

 

Домашното от ПОНЕДЕЛНИК 5.12.2016

четене - "Весела година"- наизуст.

бълг. език- "Значение на думата. Упражнение", от помагалото стр.93/упр.5, стр.94/упр.7 да се направят двойките синоним-антоним и да се напишат 4-5 изречения с тях, както е по модела.

математика - 53 Урок.

ЧП - "Развитие на животни, които раждат малките си" - урок в учебника, работни листпве стр38, УТ. Приложение тук.

***

В петък по ЗИП ЧО ще дам кратък тест, научете си урока и се упражнете тук.

Домашното от ПЕТЪК 2.12.2016 г.

ЗИП БЕЛ - "Да празнуваме"- стр.32 и 33 .

ЗИП ЧО -

***

Домашното от ЧЕТВЪРТЪК 1.12.2016 г.

четене - "Първи сняг" и "Снежна песен" - едно по избор наизуст за понеделник.

математика - Урок 52 "Умножение" в помагалото.

ЧП - "Развитие на животни, които снасят яйца" - урок в учебника, УТ стр.26, раб. листове стр.37. Приложение за жизнен цикъл  тук.

italiano - Новите думи по 2 реда и наизуст. Имате качен материал по италиански тук.

Si, ma....Unita 4  тук.